fot. TT/NIKgovPL

Kolegium NIK odniosło się do doniesień o upolitycznieniu działalności Izby

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli realizuje konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kolegialności NIK – oświadczyło Kolegium NIK w opublikowanym w niedzielę stanowisku odnoszącym się do doniesień medialnych o upolitycznieniu działalności NIK.

Stanowisko Kolegium NIK, które – jak podano w komunikacie na stronie NIK – przyjęto jednogłośnie, dotyczy „prób powiązania Izby z rzekomą działalnością polityczną”.

„Członkowie Kolegium, które m.in. uchwala roczne plany pracy Izby, projekt jej statutu i budżetu, uznali, że wobec pojawiających się w przestrzeni medialnej doniesień, które próbują sytuować Izbę jako przedmiot albo narzędzie walki politycznej powinni przypomnieć, iż Kolegium Najwyższej Izby Kontroli realizuje konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kolegialności NIK” – głosi komunikat, w którym przytoczono całe stanowisko kolegium w tej sprawie.

„Najwyższa Izba Kontroli działa według jasno określonych zasad: przejrzystości intencji, rzetelności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji. Takie są światowe standardy” – stwierdziło w swoim stanowisku Kolegium NIK, podając też, że 2019 r. jest 101. rokiem sprawowania kontroli państwowej w Polsce.

„NIK zajmuje się tymi obszarami państwa, w których zaangażowane są publiczne pieniądze lub majątek, sprawdza, czy instytucje publiczne wykonują swoje zadania w sposób skuteczny, wydajny i oszczędny” – głosi stanowisko.

Kolegium NIK podkreśliło przy tym, że szczególną kontrolą NIK jest coroczna kontrola wykonania budżetu państwa.

„Oprócz niej NIK przeprowadza coroczne kontrole w ponad 200 tematach. Kontrole planowe ujęte są w planie pracy NIK. Podjęte tematy kontroli są wynikiem własnych propozycji, jak również sugestii zgłaszanych przez prezydenta, marszałków Sejmu, Senatu, premiera oraz inne organy władzy publicznej” – podano.

W stanowisku przypomniano też, że Kolegium NIK odgrywa „ogromną rolę” w planowaniu kontroli, m.in. poprzez zatwierdzanie priorytetów kierunków kontroli.

„Wobec pojawiających się w przestrzeni medialnej doniesień, które próbują sytuować Izbę jako przedmiot albo narzędzie walki politycznej pragniemy przypomnieć, że Kolegium Najwyższej Izby Kontroli realizuje konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kolegialności NIK” – czytamy w stanowisku.

W stanowisku, które podpisał m.in. prezes NIK Marian Banaś, Kolegium przypomniało też, że uchwala roczne plany pracy Izby, projekt jej statutu oraz budżetu. Ponadto każdego roku Kolegium zatwierdza dokumenty, które Izba ma obowiązek przedłożyć Sejmowi z mocy prawa.

W skład Kolegium NIK wchodzą prezes Izby jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków. Wśród nich są m.in. przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych. Jak podano w komunikacie, „wszyscy podkreślili, że w sprawowaniu swoich funkcji w Kolegium są niezawiśli i mogą zgłaszać zdania odrębne”.

Ponadto przypomniano, że NIK zgodnie z konstytucją jest naczelnym organem kontroli państwowej, podlega Sejmowi oraz działa na zasadach kolegialności. Ponadto, stosownie do art. 22 ust. 3 oraz art. 24 ust. 2 ustawy o NIK, Kolegium NIK podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, a członkowie Kolegium w sprawowaniu swoich funkcji są niezawiśli i mogą w sprawie podejmowanych uchwał zgłaszać zdanie odrębne.

PAP

drukuj