KE próbuje wprowadzić ideologię gender do unijnego prawa

Komisja Europejska kontynuuje próby wprowadzenia ideologii gender do unijnego prawa. Na wypadek niepowodzenia planu ratyfikacji kontrowersyjnej konwencji stambulskiej zapowiedziała podjęcie działań w celu przyjęcia nowego wiążącego prawa, opierającego się na tych samych genderowych założeniach, co konwencja.

Instytut Ordo Iuris wskazał, że przyjęcie tego typu dokumentu stanowiłoby naruszenie traktatów oraz oznaczałoby zignorowanie głosu społeczeństwa oraz krajów zrzeszonych sprzeciwiających się ideologicznej perspektywie gender.

Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris, zwróciła uwagę, że cała sprawa pokazuje, jak silna jest presja ideologiczna w Komisji Europejskiej.

– Niepokojący jest fakt, że Komisja Europejska, pomimo że wiele państw wyraziło sprzeciw wobec konwencji stambulskiej, chce przyjąć tak silnie ideologicznie nacechowany dokument. Przecież państwa nie chcą przyjęcia konwencji stambulskiej nie dlatego, że konwencja stambulska dotyczy bardzo ważnego problemu, jakim jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, ale dlatego, że jest ona oparta na ideologii gender. Plan Komisji, by wprowadzić dokument o mocy prawnie wiążącej, opartej na tych samych założeniach, co konwencja stambulska, pokazuje, jak bardzo silna jest ideologiczna presja w tej instytucji – zauważyła Karolina Pawłowska.   

Ordo Iuris podkreśliło, że sposobem na to, by zatrzymać nieuprawnione działania Komisji, może być wyraźny i szeroki sprzeciw społeczeństwa obywatelskiego wobec tych planów.

Instytut zachęca do podpisywania międzynarodowej petycji w tej sprawie. [tutaj]

RIRM

drukuj