fot. twitter.com

KE chce objąć Włochy procedurą nadmiernego deficytu

Komisja Europejska proponuje objęcie Włoch procedurą nadmiernego deficytu. Powodem jest  wysoki dług publiczny w tym kraju.

We Włoszech stale rosną koszty obsługi długu publicznego. W 2018 roku na jednego mieszkańca przypadało średnio 38 400 euro długu. Dodatkowo, średni koszt obsługi tych zobowiązań na osobę wynosił ok. tysiąca euro. Komisja Europejska  szacuje, że dług publiczny Włoch w latach 2019-2020 będzie się jeszcze zwiększał i osiągnie 135 proc. PKB.

Dlatego brukselscy urzędnicy proponują objęcie Włoch procedurą nadmiernego deficytu. Może ona zakończyć się nałożeniem kary finansowej na kraj w wysokości 0,2 proc. PKB. W przypadku Włoch byłoby to ok. 3 mld euro. Komisja Europejska  jest gotowa zmienić swoje rekomendacje, gdyby pojawiły się nowe dane i nowe zobowiązania Rzymu.

Zapisana w traktacie unijnym procedura nadmiernego deficytu może zostać uruchomiona w przypadku przekroczenia przez państwo członkowskie określonych kryteriów dyscypliny budżetowej. Kraj, którego deficyt został uznany za nadmierny, powinien dokonać zmian w swojej polityce fiskalnej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj