KE przesłała do unijnego trybunału propozycje kar dla Polski

Komisja Europejska przesłała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej propozycje kar, jakie jej zdaniem powinny zostać nałożone na Polskę za niezastosowanie się do lipcowej decyzji o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Wniosek o nałożenie kar dla Polski został przesłany Trybunałowi Sprawiedliwości UE w środę – poinformował PAP w piątek rzecznik KE Enrico Brivio.

W swoim wniosku Komisja nie precyzuje, jakiego typu lub jakiej wielkości miałyby być wspomniane kary. Informuje jednak Trybunał, że kary powinny mieć skutek perswadujący i zapewnić wykonanie orzeczenia o zastosowanie środka tymczasowego, czyli wstrzymania wycinki.

Polska będzie mogła odnieść się do dokumentu przed kolejnym orzeczeniem Trybunału w tej sprawie, w terminie czterech dni od oficjalnego powiadomienia o wniosku Komisji przez Trybunał.

PAP/RIRM

drukuj