K. Radziwiłł: Wprowadzono już wiele projektów funkcjonujących dla dobra pacjentów

Jest wiele projektów, które funkcjonują dla dobra pacjentów. Realizujemy m.in. projekt darmowych leków dla seniorów – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas konferencji prasowej po spotkaniu z premier Beatą Szydło, dotyczącego podsumowania działalności resortu.

Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentów to wartości najwyższe. Minister przypomniał, że rząd realizuje obietnicę wprowadzenia darmowych leków dla osób po 75 roku życia.

„W ubiegłym roku wydano z tego programu ponad 4 mln leków; w tym roku jest zabezpieczone w budżecie ponad 0,5 mld zł na ten cel” – powiedział Konstanty Radziwiłł.

Szef resortu zdrowia wymienił również inne zmiany, wprowadzone przez MZ w ciągu ostatnich miesięcy. Jako najważniejsze z nich wymienił poszerzenie listy leków refundowanych, zatrzymanie procesu komercjalizacji szpitali oraz przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy i dentystów.

Minister podkreślił, że likwidacja NFZ i wprowadzenie narodowej służby zdrowia zagwarantuje każdemu obywatelowi dostęp do opieki zdrowotnej, bez pytania o ubezpieczenie.

Jak poinformował Konstanty Radziwiłł, prace nad ustawą wprowadzającą narodową służbę zdrowia dobiegają końca

„Nowe regulacje wprowadzą po pierwsze i najważniejsze – powszechny dostęp wszystkich obywateli i legalnych rezydentów, kiedy tego potrzebują, do opieki zdrowotnej. Bez pytania, czy są ubezpieczeni, czy i na jakiej podstawie mają prawo do korzystania z publicznego systemu. Wszyscy będą do tego uprawnieni, system będzie finansowany z budżetu państwa” – powiedział szef resortu zdrowia.

Minister Radziwiłł przypomniał, że w tym roku wchodzi w życie m.in. nowelizacja ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.

„Chcemy przywrócić państwowemu ratownictwu medycznemu – zgodnie z jego nazwą – charakter publiczny, tak aby karetki nie tylko były przygotowane każdego dnia, na bieżąco, do wyjazdu do każdego, kto tego potrzebuje, ale także, żeby ten system (…) był gotowy do tego, aby szybko i w sposób absolutnie skoordynowany odpowiadać na zagrożenia, które mogą się pojawić” – powiedział minister zdrowia.

Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że w połowie roku w życie wejdzie ustawa o sieci szpitali. Dodał, że tym roku ma wejść w życie ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, która ma pomóc w koordynowaniu opieki nad pacjentem. Resort pracuje też nad ustawą o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

„Jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentów to wartości najwyższe” – podkreślił Konstanty Radziwiłł.

PAP/RIRM

drukuj