fot. pl.wikipedia.org

Jubileuszowy Kongres Miłosierdzia

W Krakowie Łagiewnikach 7 kwietnia odbył się Jubileuszowy Kongres Miłosierdzia. Przebiegał on pod hasłem „Miłosierdzie w praktyce duszpasterskiej”.

Ogłoszenie Roku Miłosierdzia przez Ojca Św. Franciszka stało się jeszcze większą inspiracją do pochylenia się nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia – mówił ks. kard. Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski.

Ojciec Św. Franciszek zachęcił nas w bulli „Misericordiae vultus” – Oblicze Miłosierdzia, abyśmy zgłębiali prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie i wychodzili z nią na obrzeża naszej cywilizacji. Gdzie cierpi człowiek, który nie poznał Boga – powiedział ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Miłosierdzie jest, bowiem drogą do poznania prawdy o Bogu, o człowieku, o nas samych i o sensie naszego życia, które powinno być darem dla drugiego podkreślił ks. Kardynał.

Ks. prof. dr hab. Edward Staniek zwrócił szczególną uwagę na kwestię konfesjonału w Roku Miłosierdzia. Jak mówił „sercem miłosierdzia jest przebaczająca miłość. Bóg obejmuje nią każdego człowieka i każdego grzesznika”.

Odpowiedzią na tę przebaczającą miłość jest podejście grzesznika do Boga, bo nie on przychodzi do mnie, tylko do Boga, do Chrystusa podchodzi, a ja jestem tylko pośrednikiem. I mówię, tak Bóg Ci przebaczył, przebacz innym, przebacz sobie, bo to jest początek szczęścia twojego – podkreślił ks. prof. dr hab. Edward Staniek.

Podczas Jubileuszowego Kongresu Miłosierdzia omówione zostały także inne tematy dotyczące miłosierdzia m.in. rola odpustów w praktyce miłosierdzia, sens i znaczenie Bram Miłosierdzia czy miłosierdzie w nauczaniu papieskim.


TV Trwam News/RIRM

drukuj