Jest porozumienie pomiędzy Federacją MSP a śląsko-dąbrowską „Solidarnością”

Reprezentanci pracodawców i pracowników podejmą wspólne działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce oraz poprawy warunków pracy i płac pracowników. Dziś w Katowicach zostanie podpisane porozumienie partnerskie w tej sprawie pomiędzy śląsko-dąbrowską „Solidarnością” a Federacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

–  Stereotyp głosi, że interesy pracodawców i pracowników są z gruntu sprzeczne. To szkodliwy stereotyp. Dobrze działające przedsiębiorstwo, które się rozwija, przynosi zyski i sprawiedliwie dzieli się tymi zyskami, to wspólny interes pracodawcy i pracowników – powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. 

Ponadto szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” przypomina, że półtora roku temu „Solidarność” wspólnie z pracodawcami hutnictwa podjęła działania na rzecz zmian w ustawie o VAT na wyroby stalowe i przyniosło to sukces.

–  To był dobry przykład współpracy, ale dotyczył tylko jednego obszaru. Potrzebne są zmiany systemowe. Aby przedsiębiorstwo mogło dobrze działać, z korzyścią dla przedsiębiorców i pracowników, potrzebne są odpowiednio skonstruowane ramy prawno-gospodarcze. Obecny system gospodarczo-polityczny nie sprzyja, a wręcz przeszkadza w prawidłowym funkcjonowania polskich przedsiębiorstw i to chcemy wspólnie zmienić – mówi Dominik Kolorz.

Chcemy uświadomić społeczeństwu oraz rządzącym, że w obliczu tak trudnej sytuacji na rynku potrzebne jest porozumienie, dialog i współpraca ponad wszelkimi podziałami, w celu przezwyciężenia stagnacji, w której znajduje się polska gospodarka, a czego skutki odczuwają wszyscy Polacy – podkreślił Marcin Wroński, prezes Federacji MSP.

Zarówno drobny przedsiębiorca, jak i pracownik, są dzisiaj w identycznej sytuacji. Obaj muszą walczyć o przetrwanie, żyjąc nierzadko „od pierwszego do pierwszego”. Przyczyną tego stanu rzeczy jest w głównej mierze stanowione prawo – zaznaczył Marcin Wroński.

Porozumienie pomiędzy Federacji MSP a śląsko-dąbrowską „Solidarnością”

obejmuje swoim zakresem m. in. kwestię regulacji wzrostu płac pracowników w stosunku do PKB, postulaty zasadniczych zmian w systemie podatkowych, a także zapowiedź wspólnych działań na rzecz naprawy systemu gospodarczo-politycznego, łącznie ze zmianą ordynacji wyborczej.

Podpisanie porozumienia nastąpi dziś o godz. 12.00 w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności w Katowicach”. Po podpisaniu dokumentu odbędzie się konferencja prasowa.

Federacja MSP zrzesza blisko 8 tys. stowarzyszeń i przedsiębiorców z całego kraju.

RIRM/Śląsko-Dąbrowska „Solidarność”

drukuj