Służba Więzienna: zwiększy się liczba pracujących więźniów

Zwiększenie liczby pracujących więźniów do poziomu innych krajów UE zakłada kilkuletni program, który w czwartek przedstawiła Służba Więzienna. Jak dodano obecnie w Polsce wskaźnik zatrudnienia więźniów wynosi 36 proc., zaś np. w Niemczech i Czechach sięga 60 proc.

Praca jest najlepszym sposobem na to, żeby osoby pozbawione wolności mogły regulować swoje finansowe zobowiązania. (…) Całe społeczeństwo z tytułu zatrudnienia osób pozbawionych wolności będzie czerpać określone korzyści – powiedział dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu SW płk Andrzej Leńczuk.

Według danych SW aktualnie codziennie prawie 26 tys. skazanych wykonuje różnego rodzaju prace, w tym 6,8 tys. poza zakładami karnymi.

Celem programu jest wzrost powszechności tego zatrudnienia. Zależy nam na tym, aby jak największa liczba skazanych zdolnych do pracy mogła tę pracę wykonywać – podkreślił.

Jak z kolei poinformował dyrektor generalny SW gen. Jacek Kitliński na program składa się m.in. plan budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych.

Kolejnym filarem planu – jak dodał – będą zmiany legislacyjne rozszerzające możliwość nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Projekty zmian w Kodeksie karnym wykonawczym i Ustawie o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności są już w konsultacjach.

Ponadto – jak zaznaczył Kitliński – zwiększone mają być ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Program, który prezentujemy przede wszystkim koncentruje się na stworzeniu osadzonym możliwości zatrudnienia odpłatnego – podkreślił natomiast Leńczuk.

PAP/RIRM

drukuj