Wpisy

Wojsko przeszkoli 10 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej

Tylko w tym roku 10 tys. funkcjonariuszy Służby Więziennej przejdzie szkolenie w zakresie obronności kraju. Minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, poinformował, że z inicjatywą objęcia ćwiczeniami służby podległej jego resortowi zwrócił się do wicepremiera Mariusza Błaszcaka, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Przekazał też, że w tej sprawie zawarte zostało porozumienie.

Nowelizacja systemu więziennictwa. Min. Z. Ziobro: Chcemy, aby kary były adekwatne do winy, niosły ze sobą realną dolegliwość, która będzie zniechęcać „wczasowiczów”, którzy tam trafiają

Utworzenie Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, m.in. takie rozwiązanie zawiera uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej. Inspektorat będzie odpowiadał za wykrywanie przestępstw popełnionych przez osadzonych lub tymczasowo aresztowanych. Chodzi o osoby przebywające w zakładach karnych albo aresztach śledczych.

Osadzeni będą pracować w pomorskich lasach

Na mocy porozumienia zawartego  15 września 2021 r. pomiędzy szefami Służby Więziennej (Jacek Kitliński) i Lasów Państwowych (Józef Kubica) w obecności swoich bezpośrednich zwierzchników: Michała Wosia, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i Edwarda Siarki, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku (Bartłomiej Obajtek) oraz Okręgowy Inspektor Służby Więziennej  w Gdańsku (płk Andrzej Tesarewicz)  w dniu 20 września 2021 r. podpisali porozumienie dotyczące współpracy.

Wiceminister M. Woś odznaczył funkcjonariuszy SW za szczególne zaangażowanie w walce z pandemią

Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało działania resortu oraz Służby Więziennej podczas pandemii COVID-19. W spotkaniu wziął udział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Podczas wydarzenia polityk Solidarnej Polski wręczył odznaczenia funkcjonariuszom Służby, którzy szczególnie zasłużyli się w walce z pandemią.