J. Gowin: Porozumienie z R. Terleckim w sprawie Ustawy 2.0 jest niemożliwe

Wydaje mi się, że w sprawie Ustawy 2.0 porozumienie z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim jest niemożliwe; nasze stanowiska są tak odmienne, że dalsza próba budowania pomostu jest bezcelowa – ocenił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Gowin pytany był w środę w Radiu Zet o swój stosunek do wypowiedzi wicemarszałka Sejmu, szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, który krytycznie odniósł się do projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (określanej także mianem Ustawy 2.0 czy Konstytucji dla Nauki).

Terlecki zapytany został w ubiegłym tygodniu w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” o to, czy projekt Konstytucji dla Nauki zyska akceptację PiS.

„Po pierwsze słowo +konstytucja+ w tym przypadku to trochę tromtadracja ustawodawcza. A po drugie, nie ma zgody na tę ustawę” – podkreślił lider klubu PiS.

„Wydaje mi się, że w sprawie tej ustawy porozumienie z panem marszałkiem Terleckim jest niemożliwe. Tu muszą zapaść decyzje polityczne” – powiedział w środę Jarosław Gowin.

„Próbowałem szukać zbliżenia stanowisk, ale te stanowiska są tak bardzo odmienne, że dalsza próba budowania pomostu jest już bezcelowa” – dodał.

Wicepremier powiedział również, że na temat projektu nowej ustawy kilkukrotnie rozmawiał w ostatnim czasie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

„Czekam ze spokojem na stanowisko PiS” – podsumował Gowin.

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma być pierwszą od ponad 12 lat reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Zastąpić ma cztery obecnie obowiązujące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. O połowę ma się też zmniejszyć liczba rozporządzeń, których obecnie jest ok. 80.

Wyjściowy projekt ustawy Jarosław Gowin przedstawił we wrześniu 2017 r. podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Od tego momentu trwały konsultacje społeczne i międzyresortowe projektu. 22 lutego zaktualizowany projekt ustawy został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Resort nauki chce, by nowa Ustawa 2.0 zaczęła obowiązywać od 1 października 2018 r.

PAP/RIRM

drukuj