IPN udostępnił kolejne 55 tys. opisów teczek; część dotyczy wywiadu SB

Archiwum IPN w publicznym inwentarzu udostępniło kolejne 55 tys. opisów jednostek archiwalnych z zasobów IPN. Wśród opublikowanych akt największą część stanowią akta pochodzące z tzw. zbioru zastrzeżonego, m.in. wytworzone w wywiadzie SB.

IPN podsumował, że publiczny inwentarz archiwalny zawiera obecnie informacje o ponad 1,793 mln jednostek archiwalnych przechowywanych w archiwach IPN. Inwentarz ten pełni rolę czytelnego spisu treści dla wszystkich korzystających z archiwaliów IPN. Dostępny jest na stronie www.inwentarz.ipn.gov.pl i przedstawia opis zasobu Instytutu poprzez informacje o konkretnych jednostkach archiwalnych.

Inwentarz IPN nie zawiera treści dokumentów; dostępne są one np. dla historyków lub dziennikarzy w archiwach IPN w całej Polsce.

„Wśród opublikowanych akt największą część stanowią akta pochodzące ze zlikwidowanego zbioru zastrzeżonego. Są to głównie materiały operacyjne MSW i Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych oraz Zarządu II Sztabu Generalnego, a także akta personalne funkcjonariuszy SB” – podał IPN. Dużą grupę udostępnionych opisów stanowią akta wytworzone w wywiadzie SB, czyli w Departamencie I MSW i jednostkach mu podległych, np. teczki rozpracowań i kontaktów operacyjnych.

Inwentarz uzupełniono głównie o kolejne opisy akt wytworzonych przez cywilne organy bezpieczeństwa państwa. To ponad 31 tysiące nowych rekordów. Ponadto np. 5,2 tys. nowych rekordów odnosi się do cywilnego wymiaru sprawiedliwości, ponad 2,5 tys. do wojskowego wymiaru sprawiedliwości, a ponad 2,9 tys. do wojskowych organów bezpieczeństwa państwa. Ponad 3150 nowych opisów dotyczy prac Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, przybyło też 263 nowych rekordów odnoszących się do dokumentów władz okupacyjnych i instytucji III Rzeszy Niemieckiej; 1585 dotyczy archiwów osobistych i kolekcji.

Wśród ostatnio opublikowanych opisów – w ocenie IPN – na uwagę zasługują dotyczące np. dokumentacji Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z lat 1951-1975; najciekawsze z nich dotyczą spraw sądowych i śledczych, m.in. w sprawie przeciwko osobom oskarżonym w tzw. „aferze mięsnej” i aferze „Zalew”.

Archiwiści zachęcają też do zapoznania się z prywatnymi kolekcjami przekazanymi do IPN – np. zawierającymi materiały ikonograficzne ze zbiorów żołnierza Wehrmachtu służącego w okupowanej Polsce lub też pliki cyfrowe 151 fotografii przedstawiających m.in. udział harcerzy „Białej Służby” w zabezpieczaniu pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w 1987 r.

Ważna dla badaczy może okazać się również spuścizna Zbigniewa Rapackiego, którą do Archiwum IPN przekazało Muzeum Polskie w Rapperswilu.

„To bardzo bogate źródło do dziejów polskiej emigracji politycznej” – ocenili archiwiści, dodając, że zbiór ten tworzą np. druki, memoranda, noty, artykuły czy wycinki prasowe.

Kolejna transza opisów jednostek archiwalnych z zasobów IPN archiwiści zaplanowana jest w połowie lutego 2018 r.

PAP/RIRM

drukuj