IPN: do 20 maja rekomendacje ws. nadania klauzuli tajności materiałom z „zetki”

Do 20 maja ministrowie koordynujący działania służb, w których gestii pozostają materiały z tzw. zbioru zastrzeżonego, przedstawią rekomendacje dotyczące ewentualnego nadania klauzuli tajności wybranym dokumentom – poinformował IPN.

Tego dnia odbyło się posiedzenie Kolegium IPN, na które zaproszono szefów służb i ministrów nadzorujących służby specjalne, z prośbą o ustosunkowanie się do sprawy przeglądu materiałów z tzw. zbioru zastrzeżonego, czyli znajdujących się w wyodrębnionym, tajnym zbiorze w archiwum IPN.

W spotkaniu – jak podał IPN – uczestniczyli: szef MON Antoni Macierewicz, Mariusz Kamiński – minister koordynator służb specjalnych, szef ABW Piotr Pogonowski, szef Agencji Wywiadu Piotr Krawczyk, przedstawiciel gen. bryg. Andrzeja Kowalskiego, szefa Służby Wywiadu Wojskowego, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek oraz płk SG Marek Łapiński, komendant główny Straży Granicznej, a ze strony Instytutu, obok członków Kolegium: prezes IPN Jarosław Szarek, jego zastępcy Mateusz Szpytma i Jan Baster oraz dyrektor Archiwum Marzena Kruk.

„W trakcie spotkania omówiono realizację przeglądu byłego zbioru wyodrębnionego. Uznano, że do 20 maja 2017 r. ministrowie koordynujący działania służb, w których gestii pozostają materiały z b. zbioru wyodrębnionego, przedstawią rekomendację dotyczące ewentualnego nadania klauzuli tajności wybranym dokumentom” – napisał IPN w komunikacie zamieszczonym wieczorem na swojej stronie internetowej.

Służby miały czas do końca marca na dokonanie przeglądu tzw. zbioru zastrzeżonego. Na początki kwietnia IPN poinformował, że tylko Straż Graniczna wywiązała się z tego w tym terminie. Prac nie ukończyły wówczas – jak głosił komunikat Instytutu – Agencja Wywiadu, ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego. Niezależnie od opóźnienia, zgodnie z przepisami nowelizacji ustawy o IPN z 29 kwietnia 2016 r., pełne ujawnienie tzw. zetki, czyli dokumentacji wytworzonej przez aparat bezpieczeństwa PRL i zachowanej w nim ze względu na aktualne bezpieczeństwo polskiego państwa, nastąpi 16 czerwca tego roku.

Z przepisów nowelizacji wynika, że do 15 czerwca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu (działające w porozumieniu z ministrem koordynatorem służb specjalnych), służby podległe MON (SKW i SWW) i Komendant Główny Straży Granicznej (w odniesieniu do dokumentów wytworzonych przez b. Wojska Ochrony Pogranicza) mają czas, by dokonać przeglądu dokumentów. Po tej analizie część dokumentacji otrzyma klauzulę tajności na zasadach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a część stanie się dokumentami jawnymi, do których dostęp będą mieli m.in. naukowcy oraz dziennikarze.

Pomimo tego 19 września ub.r. kierownictwo IPN, a także Kolegium IPN, uzgodniły m.in. z szefem MON Antonim Macierewiczem oraz ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, że przegląd materiałów z tzw. zetki zakończy się wcześniej, czyli do 31 marca br. Zgodnie z planem po tym terminie – od kwietnia do połowy czerwca – służby i IPN mają rozstrzygać ewentualne kwestie sporne związane z nadaniem klauzul tajności.

PAP/RIRM

drukuj