fot. flickr.com

Ignacy Góra prezesem Urzędu Transportu Kolejowego

W czwartek Ignacy Góra został powołany przez premier Beatę Szydło na stanowisko prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – poinformował w komunikacie prasowym Urząd. Ignacy Góra pełnił obowiązki prezesa UTK od lutego br.

Od października 2013 roku Ignacy Góra był zatrudniony na stanowisku wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

„Dzięki osobistemu zaangażowaniu zlikwidował wieloletnie zaległości w wydawaniu świadectw dopuszczenia do eksploatacji urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych. Przeprowadza wiele akcji edukacyjnych celem ciągłego podnoszenia kultury bezpieczeństwa, zwiększenia wiedzy podróżujących koleją i przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym” – podkreślono w komunikacie prasowym Urzędu.

Jak dodano, dzięki inicjatywie Góry ponad 120 przedstawicieli rynku kolejowego podpisało „Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, która zobowiązuje do traktowania bezpieczeństwa jako celu nadrzędnego.

W czerwcu 2016 r. Góra został powołany przez ministra rozwoju w skład Rady ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji.

Ignacy Góra ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku mechanika i budowa maszyn – specjalność pojazdy szynowe oraz organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe m.in. na Politechnice Śląskiej (Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem) oraz Politechnice Krakowskiej (Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie).

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Jest autorem i współautorem wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa, eksploatacji i interoperacyjności oraz rozporządzeń dotyczących m.in. szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty.

Ponadto, Góra brał udział w restrukturyzacji spółki PKP Cargo SA oraz realizacji strategii rządowej w zakresie realokacji majątku ruchomego w Grupie PKP. W latach 2005-2008 był przedstawicielem Grupy PKP w Community of European Railway and Infrastructure Companies.

PAP/RIRM

drukuj