fot. pixabay.com

IGHP: Udział gastronomii w wielu hotelach zredukowany prawie do zera

Udział gastronomii w wielu hotelach zredukowany prawie do zera – wskazuje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP). Izba podała, że w 2020 r. w 85 proc. hoteli spadki przychodów z gastronomii przekroczyły 40 proc., a w przypadku 38 proc. obiektów spadek ten przekroczył 80 proc.

Według IGHP, dla dużej części obiektów hotelowych gastronomia stanowi istotny komponent ich działalności, który w 2020 roku został jeszcze bardziej niż usługi noclegowe ograniczony restrykcjami epidemicznymi. W efekcie miało to bardzo negatywne konsekwencje zarówno dla przychodów hoteli, jak i stanu zatrudnienia.

„Przed pandemią (pełny rok 2019) w blisko połowie hoteli udział przychodów z gastronomii w całych obrotach był wyższy niż 30 proc. Jednocześnie 85 proc. obiektów wskazało, że w 2020 roku spadek przychodów z gastronomii był większy niż 40 proc.” – podała Izba.

„Można więc przyjąć, że dla tych 38 proc. hoteli udział gastronomii praktycznie został zredukowany do zera” – ocenił Marcin Mączyński z IGHP.

Dodał, że taka sytuacja nie mogła pozostać bez negatywnej konsekwencji dla struktury zatrudnienia. W hotelach wynagrodzenia personelu są głównym składnikiem kosztów i niestety pierwszym, którego dotyczy restrukturyzacja.

Jak wskazał, z najnowszej ankiety przeprowadzonej wśród członków Izby wynika, że przed pandemią (pełny rok 2019) w blisko połowie obiektów udział pracowników gastronomii wśród wszystkich zatrudnionych w hotelu był wyższy niż 40 proc. W przypadku 44 proc. hoteli ponad 50 proc. pracowników gastronomii zostało zwolnionych lub odeszło z pracy, dla 40 proc. hoteli ubytek pracowników gastronomii był mniejszy niż 25 proc. Tylko w 14 proc. obiektów takie zwolnienia nie miały miejsca w ogóle.

W ocenie autorów badania, prawdopodobnie po części wynika to z profilu tych hoteli (tzw. obiekty bed&breakfast, z ograniczoną funkcją gastronomiczną), a częściowo z konieczności utrzymania zatrudnienia jako jednego z warunków umorzenia pomocy finansowej PFR 1.0 i 2.0.

Ankieta IHGP została przeprowadzona w dniach 12-16 kwietnia 2021 r. online. W badaniu udział wzięły 222 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Większość ankietowanych (84 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, a średnia wielkość obiektu wynosi 87 pokoi. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (87 proc.) – podała Izba.

PAP

drukuj