https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/rece-ze-znakiem-transseksualistow_9393899.htm#page=1&query=gender&position=10

Ideologiczna pułapka w Gdańsku

Program Zdrovve Love w Gdańsku, który forsował demoralizujące treści, okazał się porażką. Wiele wskazuje na to, że nie będzie kontynuowany, bo na wniosek rodziców szkodliwe działania wobec dzieci będzie mógł zablokować kurator oświaty.

Zdrovve Love to program realizowany od roku 2017 w Gdańsku. Przez trzy lata funkcjonowania wzięło w nim udział 835 uczniów z 21 szkół. Statystyki wskazują na porażkę programu. Urząd miasta Gdańska winą obarcza stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk i rady rodziców.

– Wiele osób nam zarzuca, że jesteśmy przeciwko edukacji seksualnej. To jest absolutna nieprawda. My jesteśmy jak najbardziej za edukacją seksualną, ale taką, która wychowuje do odpowiedzialnych zachowań – wskazała Joanna Cabaj ze Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk.

Na udział szkoły w programie zgodę musiała wyrazić rada rodziców. I to właśnie tutaj program napotkał na silny opór.

– Rady rodziców nie wyraziły zgody na to, żeby to się odbywało w szkołach w Gdańsku. Takie forsowanie edukacji seksualnej typu B, takiej demoralizującej w Gdańsku, jest rzeczą niebywałą i będziemy się temu sprzeciwiać – podkreślił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Mimo sprzeciwu wielu rodziców władze miasta Gdańska, na co wskazywać mają słowa prezydent Aleksandry Dulkiewicz, będą kontynuowały próby forsowania rozwiązań o charakterze ideologicznym – mówi Joanna Cabaj ze Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk.

– Są zapisy władz miasta przy obecnej pani prezydent do spraw edukacji na dalsze prowadzenie tego typu działań. Wiedzą, że dzisiaj jest to niemożliwe ze względu na stanowcze stanowisko rodziców. jak również na osobę aktualnego ministra edukacji – zaznaczyła.

W ciągu trzech lat programu „Zrovve Love” zrealizowano 296 godzin warsztatów dla 835 uczniów. Koszt tych działań to ponad 131 tys. złotych.

TV Trwam News

drukuj