GUS: Wzrost produkcji przemysłowej i progres w produkcji budowlano-montażowej

Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 12,3 proc. rok do roku. Widoczny progres o 20,3 proc. w ujęciu rocznym odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej. Poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu nastąpił w 32 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń, wyrobów tekstylnych, metali oraz papieru. Spadek zaś miał miejsce w dwóch działach, w tym w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego.

W przypadku produkcji budowlano-montażowej wzrost odnotowały wszystkie działy budownictwa.

Dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, podkreśla, że dane GUS potwierdzają wysoką dynamikę rozwoju polskiej gospodarki.

– Polska gospodarka przede wszystkim potwierdza swoją siłę w tradycyjnych swoich branżach z budownictwem na czele, ale także z produkcją maszyn i urządzeń. Z danych, które pokazują, że podaż w polskiej gospodarce nadąża za popytem, odpowiada na niego, należy się cieszyć w sposób szczególny. Choć nie należy zasypiać gruszek w popiele i warto przy okazji komentowania kolejnej pozytywnej porcji danych przypomnieć, że inwestycje, a więc wskaźnik wyprzedzający dane bieżące, wyprzedzający informacje o aktualnej koniunkturze, ciągle odrobinę kuleje – mówi dr Marian Szołucha.

Według poprzednich danych GUS produkcja przemysłowa we wrześniu bieżącego roku wzrosła o 4,3 proc. rok do roku, natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem o 6 procent. W przypadku produkcji budowlano-montażowej progres odnotowano o 15,5 procent rok do roku.

RIRM

drukuj