GUS: Najwięcej przekroczeń granicy z Niemcami, najmniej z Rosją

W III kwartale 2015 roku najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (44,9 proc. ogółu przekroczeń), a najmniej z Rosją (2,5 proc.) – wynika z informacji GUS o ruchu granicznym oraz wydatkach cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2015 roku.

Według GUS szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kwartale 2015 r. ukształtowała się na poziomie ok. 10,5 mld zł i była o 0,7 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2014 r.

Z poniedziałkowej informacji GUS wynika, że w III kwartale 2015 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 76,7 mln, z tego 44,1 mln dotyczyło cudzoziemców (57,6 proc. ogółem) oraz 32,5 mln Polaków (42,4 proc.).

Około 74,5 proc. ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 12,9 proc. zewnętrznej granicy lądowej UE, 11,6 proc. granicy powietrznej i 0,9 proc. morskiej – dodaje urząd.

Najwięcej osób, zaznacza GUS, przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (44,9 ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w III kwartale 2015 r.), następnie granicę z Czechami (22,8 proc.), Słowacją (14,4 proc.), Ukrainą (9,0 proc.), Białorusią (3,3 proc.), Litwą (3,1 proc.) i Rosją (2,5 proc.).

Liczba odpraw na zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej na terenie Polski w III kwartale 2015 r., według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, była o 17,3 proc. większa w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 8,1 proc. większa niż w analogicznym okresie 2014 r. – dodaje urząd.

Według GUS cudzoziemców odprawiono o 19,5 proc. więcej niż w II kwartale 2015 r. i o 9,7 proc. więcej niż przed rokiem, natomiast Polaków odpowiednio o 8,1 proc. więcej i o 1,3 proc. więcej.

GUS podaje, że w III kwartale 2015 roku na granicy z Ukrainą liczba odpraw cudzoziemców była o 27,3 proc. większa niż przed rokiem, natomiast na granicy z Białorusią odnotowano spadek o 11,5 proc., a na granicy z Rosją spadek o 19,4 proc.

W przypadku Polaków, w porównaniu z III kwartałem 2014 r., wzrost liczby odpraw miał miejsce na granicy z Ukrainą – o 7,3 proc. oraz z Rosją – o 2,1 proc., natomiast spadek ruchu wystąpił na granicy z Białorusią – o 14,0 proc.

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego – i tak na przykład na granicy z Ukrainą 97,1 proc. stanowili obywatele Ukrainy, na granicy z Rosją 90,7 proc. to obywatele Rosji, a na granicy z Białorusią 83,8 proc. to obywatele Białorusi.

GUS informuje również, że szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) w III kwartale 2015 r. ukształtowała się na poziomie ok. 10,5 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski – 6,4 mld zł.

Wydatki cudzoziemców były o 0,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2014 r., natomiast Polaków wyższe o 1,5 proc. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki cudzoziemców były również wyższe o 7,1 proc., a Polaków o 39,5 proc. wyższe – zaznacza GUS.

Najwyższe wydatki w Polsce, biorąc pod uwagę lądową granicę – informuje – ponieśli cudzoziemcy przekraczający granicę z Niemcami (45,5 proc. ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających lądową granicę Polski w III kwartale 2015 r.), następnie granicę z Ukrainą (19,7 proc.), Czechami (12,0 proc.), Słowacją (8,6 proc.), Białorusią (8,4 proc.), Litwą (4,3 proc.) i Rosją (1,6 proc).

PAP/RIRM

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl