Grupa Wyszehradzka przeciwna obowiązkowym kwotom alokacji migrantów

Grupa Wyszehradzka wyraziła sprzeciw wobec obowiązkowych kwot redystrybucji migrantów w ramach Unii Europejskiej. Wspólną deklarację na zakończenie szczytu państw grupy V4 w Pradze przyjęli premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Krytykują w niej zaproponowaną przez Komisję Europejską reformę tzw. systemu dublińskiego, czyli zasad udzielania azylu w UE.  Ich sprzeciw budzi zapis o systemie kar dla krajów, które nie zechcą przyjąć uchodźców.

Premier Beata Szydło powiedziała, że Polska i inne kraje regionu dostrzegają potrzebę szerokiego zaangażowania w zewnętrzny wymiar emigracji.

Jesteśmy gotowi do ponadprzeciętnego zaangażowania w ochronę granicy zewnętrznej czy pomoc techniczną. Wzmacniamy nasze zaangażowanie w pomoc rozwojową i humanitarną, a także we współpracy z krajami trzecimi w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi. Jednocześnie z uwagi na bardzo ograniczone doświadczenia społeczne i polityczne z Bliskim Wschodem nie możemy pozwolić sobie na udział w programach alokacji czy w innych formach centralnego zarządzania migracją wewnątrz Unii Europejskiej. Takie asymetryczne zdolności poszczególnych państw powinny być brane pod uwagę w reformie systemu dublińskiego – wskazała premier Beata Szydło.

Tematem spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej był także lipcowy szczyt NATO w Warszawie. Szefowa polskiego rządu poinformowała premierów Czech, Słowacji i Węgier o stanie przygotowań do szczytu Sojuszu.

Wczoraj zakończyło się także czeskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Od 1 lipca przejmie je Polska.

RIRM

drukuj