fot. wikipedia.org/wiki/Polski_Koncern_Naftowy_Orlen

Grupa Orlen ogłosiła politykę klimatyczną – celem osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku

Naszym celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. przypomina m.in. dokument Polityka klimatyczna Grupy Orlen, który w czwartek opublikował koncern. Wskazano w nim, że motywem przewodnim zaktualizowanej strategii Grupy Orlen do 2030 r. jest transformacja energetyczna.

Publikując założenia polityki klimatycznej, PKN Orlen podkreślił, że dokument „w kompleksowy sposób pokazuje podejście Grupy Orlen do zarządzania kwestiami klimatycznymi oraz systematyzuje dotychczasowe działania w tym obszarze”. Jak wyjaśniono, „skład miksu energetycznego Grupy Orlen do 2030 r., wkład magazynowania CO2 w redukcję emisji czy konkretne sposoby zapobiegania i minimalizacji ryzyk klimatycznych, to tylko niektóre elementy opublikowanej przez koncern polityki klimatycznej”.

„Strategia Grupy Orlen wpisuje się w globalne trendy dotyczące rosnącej roli energetyki odnawialnej i produkcji zaawansowanych petrochemikaliów. Naszym celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Drogę do jego osiągnięcia określamy w strategii oraz Polityce klimatycznej Grupy Orlen” – zaznaczył koncern we wstępie ogłoszonego w czwartek dokumentu.

Wskazano w nim m.in., że „transformacja energetyczna jest motywem przewodnim zaktualizowanej strategii Grupy Orlen do 2030 roku”.

Polityka klimatyczna Grupy Orlen –  jak podkreślono w dokumencie – zakłada „rozwijanie działalności gospodarczej, która prowadzi do realizacji celu środowiskowego polegającego na łagodzeniu zmian klimatu”. Według tych założeń Grupa Orlen zmierza np. do wytwarzania, przechowywania, dystrybuowania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, w tym poprzez wykorzystywanie innowacyjnych technologii, jak również do zwiększenia wykorzystania bezpiecznych dla środowiska technologii wychwytywania i utylizacji CO2(CCU) oraz wychwytywania i składowania CO2 (CCS), które zapewniają redukcję netto emisji gazów cieplarnianych.

„Orlen jest liderem transformacji energetycznej w Polsce, wyznaczamy standardy tego procesu. Jednym z nich jest opublikowana właśnie Polityka klimatyczna Grupy Orlen, która uszczegóławia nasze działania na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Ten cel zadeklarowaliśmy już trzy lata temu, jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej” – podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

„Przyjęcie polityki klimatycznej jest dla naszych inwestorów potwierdzeniem, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, który konsekwentnie realizuje zamierzone cele, nie tylko zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, ale równocześnie dbając o środowisko i alternatywne źródła energii” – dodał Obajtek.

PKN Orlen przypomniał, że w 2021 r. zarząd tej spółki przyjął „Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Orlen na lata 2021-2023”, w której zobowiązał się do opracowania polityki klimatycznej. Koncern zwrócił też uwagę, że w lutym tego roku zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., planując w tej perspektywie zmniejszyć o 25 proc. emisje CO2e w segmencie wydobycia, rafinerii i petrochemii, o 40 proc. CO2e/MWh ograniczyć intensywność emisji w segmencie energetyki i o 15 proc. zredukować emisje pochodzące ze sprzedanych produktów energetycznych NCI – net carbon intensity.

Jak podkreśliła Iwona Waksmundzka-Olejniczak, członek zarządu PKN Orlen ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, zarazem pełnomocnik ds. klimatu i zrównoważonego rozwoju, w aktualizacji strategii Grupy Orlen do 2030 r. uwzględniono wszystkie aktywa ze zrealizowanych w 2022 r. przejęć – chodzi o Grupę Lotos i PGNiG.

„Dodatkowo znacząco podnieśliśmy nasze cele pośrednie w zakresie redukcji emisji, co przełoży się na intensyfikację naszych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu” – zaznaczyła.

Według Waksmundzkiej-Olejniczak, Polityka klimatyczna Grupy Orlen to dokument, który wyjaśnia, w jaki sposób wyznaczono tam nowe, „jeszcze bardziej ambitne cele” i jak koncern zamierza je osiągnąć.

„Pomimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia organizacyjnego oraz regulacyjnego, stworzyliśmy kompleksowy dokument, w którym pokazujemy, że mamy wiedzę, doświadczenie i zasoby, aby być odpowiedzialnym liderem zmiany” – dodała członek zarządu PKN Orlen ds. strategii i zrównoważonego rozwoju.

Koncern wyjaśnił, że Polityka klimatyczna Grupy Orlen definiuje konkretne działania koncernu w drodze do neutralności emisyjnej, uszczegóławia też realizację celów dekarbonizacyjnych oraz opisuje, jak w koncernie zorganizowano nadzór nad kwestiami klimatycznymi.

„Ważnym elementem tego dokumentu jest analiza ryzyk i szans klimatycznych. Omówiono w nim ryzyka fizyczne, np. rosnącą temperaturę i ekstremalne warunki pogodowe, które materializują się w związku ze zmianami klimatu, a także ryzyka transformacyjne, czyli zmiany organizacyjne i biznesowe, które należy uwzględnić, aby koncern mógł rozwijać się i utrzymać konkurencyjność po 2030 r.” – wskazał PKN Orlen.

Jak wspomniał, w publikacji przeanalizowano również szanse związane z nisko- i zeroemisyjną energetyką oraz zrównoważoną mobilnością.

Koncern podał, że Polityka klimatyczna Grupy Orlen powstała zgodnie z wytycznymi TCFD – Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, grupy powołanej w 2015 r. przez Financial Stability Board, międzynarodowy organ monitorujący globalny system finansowy i zgłaszający zalecenia na jego temat.

„To najszerzej akceptowane i popierane przez instytucje finansowe rekomendacje, które mają na celu uspójnienie wśród spółek raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu” – oświadczył PKN Orlen.

Zapowiedział też, że w kolejnych latach przewidziano aktualizację zapisów polityki klimatycznej, jak również okresowe raportowanie stopnia realizacji celów dekarbonizacyjnych.

PKN Orlen i jego Grupa Orlen, która działa na ponad 100 rynkach zbytu, to największe polskie przedsiębiorstwo, spółka akcyjna z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 49,90 proc. Koncern ma siedem rafinerii w Polsce, w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ogółem ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji, na Litwie oraz na Węgrzech. Grupa Orlen posiada również rozbudowany segment petrochemiczny.

W lutym tego roku PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne koncernu wyniosą ok. 320 mld złotych.

Dokument Polityka klimatyczna Grupy Orlen na stronie.

PAP

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl