Głosowanie nad tzw. Piątką dla zwierząt w Senacie. Brak zgody na odrzucenie ustawy w całości oraz na przyjęcie jej bez poprawek

W Senacie odbyły się dzisiaj głosowania nad tzw. Piątką dla zwierząt. Senatorowie nie zgodzili się ani na odrzucenie ustawy w całości, ani na jej przyjęcie bez poprawek.

Rano nad zgłoszonymi poprawkami do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt dyskutowały połączone komisje senackie: rolnictwa i ustawodawcza. Senatorowie PiS-u wnieśli zaproponowane w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego poprawki dotyczące wydłużenia vacatio legis do 1 stycznia 2022 roku, rekompensat dla producentów mięsa i dopuszczenia uboju rytualnego drobiu. Z ostatnią propozycją nie zgadza się senator Prawa i Sprawiedliwości Józef Łyczak.

– I ta poprawka najważniejsza przejdzie, to będziemy głosowali za tą ustawą, jeżeli ona nie przejdzie, będziemy głosowali przeciwko ustawie – powiedział Józef Łyczak.

Zdaniem prezes PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza głosowanie nad nowelą ustawy o ochrony zwierząt to „test wiarygodności dla polskiego Senatu”.

– Mają szansę senatorowie PiS zrehabilitować się i zagłosować inaczej niż w Sejmie, odrzucić „piątkę” wprowadzającą embargo na polskie rolnictwo, odrzucić „piątkę”, która likwiduje polską gospodarkę i jest przeciwko przedsiębiorcom, rolnikom, konsumentów – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz

W klubie PiS – jak oznajmił wicemarszałek Sejmu – cały czas jest dyscyplina w głosowaniu.

– Owszem jest taki nakaz. Tu warto zwrócić uwagę, że to jest trochę dziwne, bo nawet mamy w tej w chwili nakaz głosowania przeciwko tej ustawie, bo jest przecież wniosek pani marszałek Staneckiej z Lewicy, żeby przyjąć ustawę bez poprawek i tu PiS będzie głosował przeciwko temu wnioskowi, więc widzimy, jak relatywna jest ta dyscyplina – podsumował Jan Maria Jackowski.

Nowe przepisy o ochronie zwierząt budzą duże kontrowersje i to nie tylko wśród niektórych senatorów czy posłów PiS. Wczoraj przed Sejmem przeciwko zmianom w ustawie  protestowali rolnicy.

Dzisiaj o godz. 15.20 senatorowie podjęli wniosek o odrzuceniu ustawy. Za odrzuceniem ustawy byli senatorowie: Andrzej Pająk (PiS), Paweł Arndt (KO), Barbara Borys-Damięcka (KO), Jacek Bury (KO), Robert Dowhan (KO), Zygmunt Frankiewicz (KO), Beniamin Godyla (KO), Janusz Gromek (KO), Danuta Jazłowiecka (KO), Kazimierz Kleina (KO), Andrzej Kobiak (KO), Władysław Komarnicki (KO), Stanisław Lamczyk (KO), Ewa Matecka (KO), Antoni Mężydło (KO), Janusz Pęcherz (KO), Joanna Sekuła (KO), Adam Szejnfeld (KO), Ryszard Świlski (KO), Kazimierz Michał Ujazdowski (KO),Wojciech Ziemniak (KO), Ryszard Bober (KP), Michał Kamiński (KP), Jan Filip Libicki (KP).

Przeciwko odrzuceniu ustawy w całości byli: Rafał Ambrozik (PiS), Włodzimierz Bernacki (PiS), Grzegorz Bierecki (PiS), Przemysław Błaszczyk (PiS), Jacek Bogucki (PiS), Grzegorz Czelej (PiS), Jerzy Czerwiński (PiS), Dorota Czudowska (PiS), Wiesław Dobkowski (PiS), Wiktor Durlak (PiS), Ewa Gawęda (PiS), Stanisław Gogacz (PiS), Mieczysław Golba (PiS), Mariusz Gromko (PiS), Jan Hamerski (PiS), Stanisław Karczewski (PiS), Maria Koc (PiS),  Marek Komorowski (PiS), Tadeusz Kopeć (PiS), Małgorzata Kopiczko (PiS), Waldemar Kraska (PiS), Ryszard Majer (PiS), Robert Mamątow (PiS), Marek Martynowski (PiS), Krzysztof Mróz (PiS), Bogusława Orzechowska (PiS), Stanisław Ożóg (PiS), Marek Pęk (PiS), Wojciech Piecha (PiS), Jarosław Rusiecki (PiS), Janina Sagatowska (PiS), Michał Seweryński (PiS), Wojciech Skurkiewicz (PiS), Krzysztof Słoń (PiS), Aleksander Szwed (PiS), Rafał Ślusarz (PiS), Dorota Tobiszowska (PiS), Kazimierz Wiatr (PiS), Jacek Włosowicz (PiS), Alicja Zając (PiS), Marek Borowski (KO), Bogdan Borusewicz (KO), Marcin Bosacki (KO), Krzysztof Brejza (KO), Alicja Chybicka (KO), Leszek Czarnobaj (KO), Artur Dunin (KO), Jerzy Fedorowicz (KO), Agnieszka Gorgoń-Komor (KO), Jolanta Hibner (KO), Bogdan Klich (KO), Magdalena Kochan (KO), Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (KO), Beata Małecka-Libera (KO), Marek Plura (KO), Jadwiga Rotnicka (KO), Sławomir Rybicki (KO), Jerzy Wcisła (KO), Barbara Zdrojewska (KO), Bogdan Zdrojewski (KO), Stanisław Gawłowski (niezrzeszony) Wojciech Konieczny (Lewica), Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica), Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych).

Od głosu wstrzymali się: Jerzy Chróścikowski (PiS),Maciej Łuczak (PiS), Józef Łyczak (PiS), Józef Zając (PiS), Halina Bieda (KO), Tomasz Grodzki (KO), Aleksander Pociej (KO), Lidia Staroń (Koło Senatorów Niezależnych), Wadim Tyszkiewicz (Koło Senatorów Niezależnych)

Udziału w głosowaniu nie wzięli: Margareta Budner (PiS), Jan Maria Jackowski (PiS) Zdzisław Pupa (PiS)

Za przyjęciem ustawy w całości zagłosowali jedynie: Wojciech Konieczny (Lewica), Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica), natomiast senator Józef Zająć (PiS) wstrzymał się od głosu. Reszta senatorów była przeciwna przyjęciu ustawy bez poprawek.

Ostatnim ważnym głosowaniem było głosowanie nad przyjęciem ustawy z poprawkami.

Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowali: Rafał Ambrozik (PiS), Włodzimierz Bernacki (PiS), Grzegorz Bierecki (PiS), Przemysław Błaszczyk (PiS), Jacek Bogucki (PiS), Grzegorz Czelej (PiS), Jerzy Czerwiński (PiS), Dorota Czudowska (PiS), Wiesław Dobkowski (PiS), Wiktor Durlak (PiS), Ewa Gawęda (PiS), Stanisław Gogacz (PiS), Mariusz Gromko (PiS), Jan Hamerski (PiS), Stanisław Karczewski (PiS), Maria Koc (PiS), Marek Komorowski (PiS), (PiS),Tadeusz Kopeć (PiS),Małgorzata Kopiczko (PiS), Waldemar Kraska (PiS), Maciej Łuczak (PiS), Ryszard Majer (PiS), Robert Mamątow (PiS),Marek Martynowski (PiS),Krzysztof Mróz (PiS), Bogusława Orzechowska (PiS), Stanisław Ożóg (PiS), Marek Pęk (PiS), Wojciech Piecha (PiS), Jarosław Rusiecki (PiS), Janina Sagatowska (PiS),Michał Seweryński (PiS), Wojciech Skurkiewicz (PiS), Krzysztof Słoń (PiS), Aleksander Szwed (PiS), Rafał Ślusarz (PiS), Dorota Tobiszowska (PiS), Kazimierz Wiatr (PiS), Halina Bieda (KO), Marek Borowski (KO), Bogdan Borusewicz (KO), Barbara Borys-Damięcka (KO), Marcin Bosacki (KO), Krzysztof Brejza (KO), Alicja Chybicka (KO), Leszek Czarnobaj (KO), Artur Dunin (KO), Jerzy Fedorowicz (KO), Zygmunt Frankiewicz (KO), Beniamin Godyla (KO), Agnieszka Gorgoń-Komor (KO), Tomasz Grodzki (KO), Janusz Gromek (KO), Danuta Jazłowiecka (KO), Bogdan Klich (KO), Andrzej Kobiak (KO), Magdalena Kochan (KO), Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (KO), Władysław Komarnicki (KO), Beata Małecka-Libera (KO), Ewa Matecka (KO), Antoni Mężydło (KO), Janusz Pęcherz (KO), Marek Plura (KO), Jadwiga Rotnicka (KO), Sławomir Rybicki (KO), Joanna Sekuła (KO), Adam Szejnfeld (KO), Ryszard Świlski (KO), Kazimierz Michał Ujazdowski (KO), Jerzy Wcisła (KO), Bogdan Zdrojewski (KO), Stanisław Gawłowski (niezrzeszony), Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych) Wadim Tyszkiewicz (Koło Senatorów Niezależnych).

Przeciwko przyjęciu ustawy z poprawkami byli: Margareta Budner (PiS), Jerzy Chróścikowski (PiS), Mieczysław Golba (PiS), Jan Maria Jackowski (PiS), Józef Łyczak (PiS), Andrzej Pająk (PiS), Zdzisław Pupa (PiS), Jacek Bury (KO), Ryszard Bober (Lewica), Michał Kamiński (Lewica) Jan Filip Libicki (Lewica).

Od głosu wstrzymali się: Paweł Arndt (KO), Jolanta Hibner (KO), Kazimierz Kleina (KO), Stanisław Lamczyk (KO), Aleksander Pociej (KO), Barbara Zdrojewska (KO), Wojciech Ziemniak (KO), Wojciech Konieczny (Lewica), Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica), Lidia Staroń (Koło Senatorów Niezależnych).

Udziału w głosowaniu nie wzięli: Alicja Zając (PiS), Józef Zając (PiS) oraz Robert Dowhan (KO).

TV Trwam News/radiomaryja.pl

drukuj