fot. Nasz Dziennik/Mateusz Marek

Trwa 5. posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej w Senacie

W Senacie odbywa się 5. posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej. W programie przewidziano między innymi dyskusję o reprezentacji środowisk polonijnych w polskim życiu politycznym.

W trakcie jej opiniowana padnie propozycja zmiany konstytucji, polegająca na zwiększeniu liczby senatorów o dwóch przedstawicieli Polonii – wskazuje senator Janina Sagatowska, która przewodniczy obradom.

– Proponujemy, ale będzie to jeszcze przedmiotem komisji, zapis w konstytucji o 102 mandatach senatorów RP. Polegałoby to na tym, że jeden mandat dajemy Polonii na Zachodzie i drugi mandat Polonii na Wschodzie – wyjaśnia Janina Sagatowska.

Polonijna Rada Konsultacyjna przy obecnym marszałku Senatu  została powołana w 2015 r. Jej zadaniem jest między innymi wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią.

Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek Senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy; pełnią oni swoją funkcję honorowo. Kadencja Rady trwa jedną kadencję Senatu.

RIRM

drukuj