Senat rozpocznie dwudniowe posiedzenie

W harmonogramie prac rozpoczynającego dziś dwudniowe posiedzenie Senatu znajdą się m.in.: ustawa o ustroju sądów powszechnych, ustawa o kredycie hipotecznym, a także ustawa ws. przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa.

Senat zajmie się dziś nowelą ustawy o ustroju sądów powszechnych, która zakłada, że minister sprawiedliwości, a nie – jak dotąd – prezesi sądów, będzie zwierzchnikiem dyrektorów zarządzających ich finansami. Nowe przepisy zakładają też rezygnację z obsady stanowisk dyrektorów w drodze konkursu. W to miejsce mają się pojawić nowe zasady powoływania i odwoływania dyrektorów sądów powszechnych i ich zastępców.

Kolejnym punktem posiedzenia będzie ustawa o kredycie hipotecznym. Przewiduje ona większą ochronę konsumentów, a także nowelizację prawa karnego, która zaostrza kary za ciężkie przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i wolności dzieci. Po wejściu przepisów w życie niepowiadomienie organów ścigania o przestępstwach wobec dzieci także będzie przestępstwem.

Senatorowie zajmą się również ustawą ws. przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa. Zaproponowana przez resort sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu karnego ma uderzyć „w oszustów gospodarczych działających wbrew zasadom uczciwej konkurencji” oraz „uniemożliwić czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków”. Część zapisów budziła zastrzeżenia m.in. opozycji, Biura Legislacyjnego Sejmu oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

PAP/TV Trwam News/RIRM

drukuj