fot.PAP

Senat wznowił obrady

Senatorowie zdecydują m.in., czy podjąć inicjatywę ustawodawczą w celu rozszerzenia grona uprawionych do otrzymania świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli z centrów kształcenia praktycznego.

Opowiedziała się za tym senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przygotowany przez nią projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych to odpowiedź na petycję członków rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.

Senat wysłucha również informacji o udziale Polski w pracach UE w czasie przewodnictwa Grecji w Radzie Unii Europejskiej – czyli od stycznia do czerwca 2014 r., a także informacji ministra administracji i cyfryzacji o realizacji Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016 oraz podejmowanych działaniach mających chronić przed inwigilacją najważniejsze osoby w państwie.

PAP

drukuj