Gdańsk: obchody 78. rocznicy rozstrzelania obrońców Poczty Polskiej

W Gdańsku o godz. 14.00 rozpoczęły się obchody 78. rocznicy rozstrzelania obrońców Poczty Polskiej. W trakcie uroczystości zostaną zaprezentowane przedmioty wydobyte w 1991 roku z masowego grobu pocztowców z gdańskiej Zaspy. Będzie je można oglądać w Muzeum Poczty Polskiej.

Placówka była symbolem obecności Polski w Wolnym Mieście Gdańsku i budziła powszechną niechęć Niemców. Atak na nią rozpoczął się równolegle z ostrzelaniem Westerplatte.

Poczty broniło ponad 50 jej pracowników. Historyk prof. Wojciech Polak wskazuje na ich heroiczną postawę i podobieństwo do załogi Westerplatte.

– I jedni i drudzy od początku byli otoczeni i musieli stawić opór zupełnie nieproporcjonalnie większym siłom. Żołnierze z Westerplatte i pocztowcy liczyli, że nadejdzie jakaś odsiecz. Oczywiście była to rachuba zupełnie beznadziejna. Pomimo tego było to olbrzymie bohaterstwo, które jest trudne do wyobrażenia. Jest to niezwykle piękny przykład patriotyzmu, miłości do ojczyzny – podkreśla prof. Wojciech Polak.

Po zdobyciu Poczty Polskiej Niemcy rozstrzelali większość obrońców, uznając ich za bojówkarzy. Wyrok wykonano 5 października na gdańskiej Zaspie, gdzie znajdował się poligon ćwiczebny gdańskiej policji. Czyn ten był pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego. Niemcy przyznali to dopiero w połowie lat 90.

RIRM

drukuj