Frankowicze przygotowali swoją „białą księgę”

„Biała księga kredytów we frankach – historia i analizy” to książka przygotowana przez Stowarzyszenie Pro Futuris, zaprezentowana w piątek na konferencji prasowej. „To odpowiedź na białą księgę dotyczącą kredytów, wydaną przez Związek Banków Polskich” – mówił prezes Stowarzyszenia Tomasz Sadlik.

„Biała księga kredytów we frankach – historia i analizy” to zbiór artykułów na temat kredytów we frankach szwajcarskich, tworzących razem przekrojowe opracowanie tego tematu z różnych punktów widzenia” – podkreślił Sadlik.

To opis m.in. historii udzielania kredytów frankowych (a raczej, jak mówili uczestnicy konferencji prasowej, tak zwanych „kredytów” w tak zwanych „frankach szwajcarskich”), analizy naruszeń prawa polskiego i unijnego, opisy technik sprzedaży tych kredytów oraz zestawienie najważniejszych dokumentów.

„To jest problem społeczny, bo tych umów o kredyty hipoteczne zostało podpisanych około 700 tysięcy, ponad pół miliona jest nadal obsługiwanych” – podkreślił reprezentujący frankowiczów mec. Daniel Pawluczuk.

Jak dodał, ci kredytobiorcy, którzy wzięli kredyty w 2006 roku na 30 lat, mają dziś z powodu wahań kursowych do spłaty tyle, ile wzięli, więc przez 9 lat „nie spłacili ani złotówki”. Z kolei ci, którzy wzięli w 2008 roku, mają do spłaty 50 procent więcej niż wzięli. „To jest prawdziwy dramat tych ludzi” – zaznaczył Pawluczuk.

Jedynym remedium na podobne sytuacje, dodał, jest istniejące od początku bieżącego roku prawo do ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej.

Podczas konferencji współautorzy „białej księgi” komentowali m.in. czwartkowe oświadczenie rzecznika generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie skargi rządu węgierskiego na jedną z umów frankowych. Rzecznik oświadczył, że skarga może nie być rozpatrywana z powodów formalnych, ale jednocześnie uznał, że kredyty frankowe raczej nie mogą być uznane za instrumenty finansowe, wobec których przepisy unijne wymagają szczególnego szacowania ryzyka.

Mec. Mariusz Korpalski komentował, że stanowisko to może być sprzeczne z jednym z orzeczeń samego ETS.

„W tym orzeczeniu trybunał orzekł, że fakt, iż rozmawiamy o kredycie nie oznacza, że nie należy stosować dalej idących standardów ochrony, jeśli kredyt czy transakcje z nim związane mają charakter instrumentu finansowego” – powiedział.

Jego zdaniem opinia rzecznika mimo wszystko nie przesądza, czy kredytobiorca jest objęty „niższym standardem ochrony” niż klient nabywający instrument finansowy.

„W tej opinii jest tyle zastrzeżeń, że tak naprawdę nie wiadomo, co rzecznik uważa na temat poziomu ochrony kredytobiorcy i jakie wnioski wyciągnie ETS” – zaznaczył.

„To jest opinia, z całym szacunkiem, jakiegoś pana rzecznika trybunału, który sam przyznaje, że nie zapoznał się z całością materiału w tej sprawie węgierskiej” – dodał Sadlik.

Stowarzyszenie „Pro Futuris” grupuje osoby zadłużone we frankach szwajcarskich. Tomasz Sadlik został podczas konferencji określony jako „jeden z naczelnych frankowiczów RP”.

PAP/RIRM

drukuj