fot. PAP/Wojtek Jargiło

Federacja dla Rzeczpospolitej ws. Deklaracji LGBT+: Nie poddawajmy się terrorowi moralnemu mniejszościowych środowisk

Stanowczo protestujemy przeciw wprowadzaniu karty LGBT+ niezgodnej z polską kulturą i tradycją do szkół i placówek wychowawczych – pisał w liście do władz województwa kujawsko-pomorskiego Krzysztof Drozdowski, przewodniczący regionu kujawsko-pomorskiego Federacji dla Rzeczypospolitej.

Poniżej zamieszczam treść listu Krzysztofa Drozdowski do władz województwa kujawsko-pomorskiego.

FEDERACJA DLA RZECZYPOSPOLITEJ

                                                                                                              Bydgoszcz, 18.03.2019 r.

L I S T   O T W A R T Y

Dotyczy: seksualizacji dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych i wychowawczych oraz przestrzeni publicznej.

W imieniu środowisk społecznych i politycznych skupionych przy FdR regionu kujawsko-pomorskiego, zwracamy się z apelem do władz wojewódzkich, miejskich oraz wszelkich szczebli samorządu terytorialnego o natychmiastową deklarację w sprawie prób seksualizacji dzieci i młodzieży.

Stanowczo protestujemy przeciw wprowadzaniu karty LGBT+ niezgodnej z polską kulturą i tradycją do szkół i placówek wychowawczych. Stoimy tym samym na gruncie prawa z Konstytucją RP na czele, która chroni dzieci przed ideologizacją wychowania oraz chroni prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami w duchu rozumnej wolności.

Nie zgadzamy się na wprowadzanie tematów związanych z LGBT do przestrzeni publicznej, a tym samym narażenie dzieci na kontakt z propagandą homoseksualną oraz związaną z innymi wynaturzeniami intymności ludzkiego pożycia.

Temat seksualności ludzkiej powinien być poruszany stosownie do wieku dzieci a propagowanie go w przestrzeni publicznej jest równoznaczne z deprawacją nieletnich!

Nie zgadzamy się na finansowanie z budżetu miasta materiałów propagandowych ruchu, którego jedynym spoiwem i ideologią są zagadnienia seksualności niezgodnej z naturą ludzką. Takie działanie, łamie prawa dzieci do ochrony przed natarczywymi działaniami seksualnymi i może mieć nieodwracalne skutki psychologiczne dla młodych ludzi oraz katastrofalne skutki społeczne.

Tym samym popieramy stanowisko lokalnych i ogólnopolskich organizacji broniących praw dzieci i instytucji rodziny jako podstawy zdrowego ładu społecznego.

Prosimy władze regionu wszelkich szczebli o jasną deklarację w tej sprawie i przeciwdziałanie akcjom zmierzającym do wprowadzania homopropagandy w przestrzeń publiczną, do szkół oraz indoktrynację dzieci i młodzieży! Obowiązkiem przedstawicieli obywateli we władzach jest wysłuchanie głosu rodzin, organizacji społecznych i politycznych, kościoła czy autorytetów z dziedziny psychologii i psychiatrii, i zatrzymanie ekspansji homoseksualistów oraz innych dewiacji do szkól i rodzin.

Nie poddawajmy się terrorowi moralnemu mniejszościowych środowisk, które w imię swej walki o domniemaną równość próbują, poprzez huczne manifestowanie swojej odmienności doprowadzić do akceptacji zachowań jak dotąd w naszym społeczeństwie nie akceptowalnych.

Krzysztof Drozdowski

Członek Zarządu

Przewodniczący regionu kujawsko-pomorskiego

Federacji dla Rzeczypospolitej

Do wiadomości:

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki

Przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober

Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski

Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Monika Matowska

Kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik

drukuj