Emeryci i renciści dostaną jednorazowy dodatek

Emerytury i renty zostaną od dziś zwaloryzowane o 0,24 proc. Świadczeniobiorcy otrzymujący do 2 tys. zł brutto dostaną jednorazowe dodatki.

400 zł dostaną osoby, które otrzymują świadczenia do 900 zł, 300 zł zostaną wypłacone przy świadczeniu 900-1100 zł, a 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł. Wreszcie 50 zł przeznaczone jest dla otrzymujących pomiędzy 1,5 tys. a 2 tys. zł.

Wyższe świadczenia dostaną zarówno otrzymujący rentę i emeryturę z ZUS-u, jak i z KRUS-u. Dodatek trafi do 6,5 mln świadczeniobiorców.

To dodatkowa pomoc finansowa dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują – mówi poseł Janusz Śniadek z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

– Sam fakt przekazania ludziom o niezasobnych portfelach pewnej kwoty jest pomocą dla nich i to jest dobre. Natomiast mimo wszystko jest to pomoc niewystarczająca w stosunku do tego, co byśmy chcieli osiągnąć. Stąd moja duża satysfakcja z uruchomienia „Programu 500 plus”, która w obszarze rodzin wielodzietnych, środowiska najbardziej dotkniętego ubóstwem w Polsce, będzie bardzo wymierną i znaczącą pomocą dla nich – zaznacza Janusz Śniadek.

Rząd zdecydował się na wypłatę dodatków, ponieważ standardowa waloryzacja w 2016 r. byłaby niska, a podwyższenie świadczeń w grupie świadczeń do 2 tys. zł. symboliczne.

Emerytury i renty corocznie od dnia 1 marca podlegają waloryzacji. Podwyższenie świadczeń wynika z ustawowego obowiązku.

Rosną one o wskaźnik waloryzacji tj. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia we wcześniejszym roku kalendarzowym.

RIRM

drukuj