„Elity – dawniej, dziś, jutro” – sympozjum na KUL-u

„Elity – dawniej, dziś, jutro” – to tytuł międzynarodowego sympozjum, które odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wpisuje się ono w cykl spotkań poświęconych przyszłości cywilizacji zachodu. Współorganizatorem spotkania jest WSKSiM w Toruniu.

W spotkaniu wzięli udział wybitni profesorowie ze Stanów Zjednoczonych, Wenezueli, Węgier, a także wyższych uczelni z Polski. Każdy z prelegentów w swoim wystąpieniu nakreślał problem kryzysu oraz możliwości odbudowania elit z perspektywy historii, kultury, filozofii, teologii, mediów, polityki i edukacji.

– Jest to temat bardzo dla nas aktualny, ponieważ ludzie bardzo się pogubili, nie wiedzą do końca, kto stanowi elitę, bardzo często mylimy elitę z celebrytami. Żeby być elitą trzeba sobie na to zasłużyć – powiedział o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Poważnym problemem staje się też obecność elit fałszywych, których społeczeństwo nie potrafi rozpoznać.

Jak dodaje profesor Piotr Jaroszyński – jeśli elity są fałszywe i podstawione, to stopień wyzyskiwania danego narodu może być jeszcze większy. O czym – jako Polacy – mieliśmy się okazje przekonać pod zaborami, kiedy okupanci i zdrajcy świadomie niszczyli nasze elity.

– Wielokrotnie miało miejsce pozbawianie nas elit w sposób krwawy, po prostu zabijano tych, którzy należeli do elity, a więc reprezentowali z jednej strony wysokie umiejętności, kompetencję, wiedzę, a z drugiej strony starali się żeby właśnie ten skarb, jaki posiadają, aby służył dobru wspólnemu, naszemu narodowi i naszemu państwu – tłumaczy prof. Piotr Jaroszyński.

Stąd tak ważne jest prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa, które byłoby zdolne do formowania i posiadania elit.

– Dlatego trudno nam teraz odnaleźć się po to, żeby właśnie tworzyć tę Polskę, która będzie podmiotem historii, poprzez nawiązywanie do własnych dziejów i osiągnięć, ale równocześnie będzie otwarta ku przyszłości, żeby Polska miała swoje miejsce w Europie i w świecie, takie, jakie powinna mieć – podkreśla prof. Piotr Jaroszyński.

Sympozjum zorganizowała Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj