fot. PAP/Lech Muszyński

Egzamin szóstoklasisty. CKE podała wynik

54 proc. – to średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów z matematyki podczas tegorocznego ogólnopolskiego sprawdzianu; średni wynik z polskiego to 71 proc., a z angielskiego, najczęściej wybieranego przez uczniów języka obcego – także 71 proc.

We wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wyniki sprawdzianu; tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają też uczniowie.

Tegoroczni uczniowie VI klas szkół podstawowych są drugim i ostatnim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i pisał sprawdzian w nowej formule. Zgodnie z zapowiedzią MEN, sprawdzian ma zostać zlikwidowany. Jak poinformował we wtorek wiceminister edukacji Maciej Kopeć, projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty likwidującej sprawdzian jest już po konsultacjach społecznych i międzyresortowych.

Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Drugą częścią sprawdzianu był test z wybranego przez ucznia języka obcego.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Szóstoklasiści, którzy nie mogli napisać go 5 kwietnia, muszą to zrobić w drugim – dodatkowym terminie – 2 czerwca.

Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego; w przypadku wyboru innej szkoły wynik może zdecydować czy będzie się on uczył w wybranej szkole.

Zaświadczenia wydane przez CKE z wynikiem uzyskanym ze sprawdzianu uczniowie dostaną 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

W ubiegłym roku średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów z matematyki to 61 proc.; z polskiego – 73 proc.; z języka angielskiego – 78 proc., z niemieckiego – 70 proc., z rosyjskiego – 72 proc., z francuskiego – 74 proc.

PAP/RIRM

drukuj