Dziś zbiera się Zarząd Krajowy PO

Tematami debaty mają być sytuacja w stolicy i plan złożenia wotum nieufności wobec minister edukacji. Platforma Obywatelska musi obecnie zmierzyć się z aferą reprywatyzacyjną.

Jak się okazuje, doszło do poważnych nieprawidłowości przy zwrotach gruntów i lokali. Swoje niedopatrzenia Hanna Gronkiewicz-Waltz zrzucała na podległych jej urzędników.

– Przede wszystkim uważam, że dyrektorzy mają tak daleko idące uprawnienia, tj. 1500 osób, które są nadzorowane w sumie przez 30 biur, że powinni właściwie nadzorować decyzje, przed którymi odpowiadają. Natomiast wiceprezydenci czy prezydent odpowiada wtedy, gdy wie o jakiejś decyzji, gdy jest nieprawidłowo wydana –powiedziała Hanna Gronkiewicz Waltz.

Teraz Platforma próbuje ratować swój wizerunek. Na dzisiejszym zjeździe zarządu krajowego ma się pojawić prezydent Warszawy. Gronkiewicz-Waltz przedstawi sytuację w Warszawie, a odpowiedzią jej partii ma być ustawa reprywatyzacyjna.

Kolejny z tematów to wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. Powodem ma być  likwidacja gimnazjów i powrót do systemu oświaty podobnego do tego sprzed 1999 roku.

TV Trwam News/ RIRM

drukuj