fot. administracja.mac.gov.pl

Dziś poznamy nazwiska nowych wojewodów

Premier Beata Szydło ma dziś powołać nowych wojewodów. Dotychczasowi złożyli dymisję wraz z zakończeniem kadencji rządu PO-PSL.

Kancelaria Premiera poinformowała, że premier wręczy powołania nowym wojewodom we wtorek o godz. 10.30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wojewoda to organ administracji rządowej w województwie. Powołuje go i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego od spraw administracji publicznej. Kandydatura nie jest opiniowana przez sejmik województwa, a bezpośrednim przełożonym, który kieruje do wojewody zarządzenia i polecenia, jest premier.

Wojewoda może m.in. tworzyć zespoły doradcze, zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej, dokonuje oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jest także odpowiedzialny za wykonywanie i koordynację zadań w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego.

TV Trwam News/RIRM

drukuj