fot. sxc.hu

Dzień Matki – święto macierzyństwa

26 maja jest w Polsce świętem wszystkich matek. Zgodnie z tradycją w tym dniu wszystkie kobiety, które wydały na świat potomstwo, obdarowywane są przez swoje dzieci laurkami, kwiatami czy różnego rodzaju prezentami.

Na dużą rolę kobiety i matki w życiu rodziny, ale i w wychowaniu dziecka zwracał uwagę św. Jan Paweł II. Papież Polak w specjalnym liście dziękował im za zaangażowanie oraz podkreślał, że wciąż jest wiele do zrobienia, aby kobieta i matka nie była dyskryminowana.

Dziękujemy Ci kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia – pisał Ojciec Święty.

Przed laty św. Jan Paweł II zwracał uwagę na wciąż aktualny problem niedocenienia kobiecej roli macierzyństwa, któremu ludzkość zawdzięcza swoje przetrwanie.

Jako wzór świętości dla wszystkich kobiet papież Polak wskazał Maryję – Matkę Chrystusa, której on sam zawierzył swój pontyfikat.

Najpełniejszy wyraz „geniuszu kobiecego” Kościół widzi w Maryi i znajduje w Niej źródło nieustannego natchnienia. Maryja nazwała siebie „służebnicą Pańską” (por. Łk 1,38). Poprzez posłuszeństwo Słowu Bożemu przyjęła uprzywilejowane powołanie — wcale niełatwe — małżonki i matki rodziny z Nazaretu. Oddając się na służbę Bogu, oddała się także na służbę ludzi: służbę miłości – podkreślał św. Jan Paweł II.

RIRM

drukuj