fot. flickr.com

Dzień Bezpiecznego Internetu

„Działajmy razem!” – pod tym hasłem obchodzimy już po raz 15. Dzień Bezpiecznego Internetu. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem m.in. przez resorty cyfryzacji oraz edukacji narodowej.

Dzień Bezpiecznego Internetu powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 r. W tym roku, pod hasłem „Działajmy razem!”, organizatorzy zachęcają rodziców, nauczycieli, ekspertów oraz polityków do wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa dziecka w sieci.

Chodzi o postawienie tamy takim zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie czy dostęp do treści pornograficznych – a właśnie wszystko to czyha na dziecko w Internecie.

Musimy edukować i pogłębiać świadomość – zaznacza minister cyfryzacji Marek Zagórski.

– Żeby tego typu inicjatywy uświadamiały, przede wszystkim prowadziły do tego, że będzie większa świadomość tego, że internet jest z jednej strony wspaniałym narzędziem, które rozwija, które pozwala edukować lepiej, który otwiera nowe możliwości, ale także jest źródłem całego szeregu zagrożeń. Wspólnie musimy informować i wspólnie budować tę podwyższoną świadomość – podkreśla Marek Zagórski.

Centralnym punktem obchodów DBI jest największa w Europie konferencja dla profesjonalistów na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online. Spotkanie trwa przez cały dzień w teatrze Palladium w Warszawie.

Mówi Krzysztof Silicki, dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK współorganizującego konferencję.

– Działanie razem to jest klucz do radzenia sobie z tak szybko, dynamicznie zmieniającą się sytuacją technologiczną, społeczną i edukacyjną, jeśli chodzi o internet. Zagrożenia w internecie mają różnoraki charakter, przybierają różnoraki charakter. Właściwie wymagają ciągłej obserwacji, reakcji i uświadamiania – wskazuje Krzysztof Silicki.

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu w lutym w całym kraju odbędzie się ponad 3 tysiące wydarzeń.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj