fot. Monika Bilska

Dr Z. Kuźmiuk: Tekst „Die Welt” świadczy o tym, że Niemcy obawiają się presji międzynarodowej ws. reparacji

Mam nadzieję, że takie teksty nie będą się powtarzały. Te tekst świadczy jednak o tym, że idziemy dobrą drogą, a Niemcy obawiają się presji międzynarodowej – powiedział europoseł dr Zbigniew Kuźmiuk. Odniósł się w ten sposób do artykułu w niemieckim „Die Welt”, w którym pojawiło się stwierdzenie, że spory o reparacje wojenne mogą doprowadzić do wzrostu niechęci wobec pracowników z Polski w RFN.

W ocenie komentatora niemieckiej gazety z podobnymi konsekwencjami muszą liczyć się też Grecy. Dziennikarz przekonuje, że nawet dyskusja na ten temat jest szkodliwa.

Odnosząc się do historycznych przykładów „Die Welt” ostrzega, że tak potężny zastrzyk gotówki dla jednego państwa mógłby doprowadzić do przegrzania koniunktury.

W ocenie polskich polityków twierdzenia zawarte w komentarzu są niczym innym jak przejawem dyskryminacji. Europoseł dr Zbigniew Kuźmiuk uważa, że takie głosy świadczą jednak o tym, iż jesteśmy na dobrej drodze.

– Mam nadzieję, że takie teksty nie będą się powtarzały. Te tekst świadczy jednak o tym, że idziemy dobrą drogą, a Niemcy obawiają się presji międzynarodowej. Jesteśmy członkami Rady Bezpieczeństwa. Ten raport będzie przekazany prezydentowi i rządowi. Jeśli będziemy go prezentowali na Radzie Bezpieczeństwa ONZ i forum międzynarodowym, to ta presja będzie rosła – podkreśla dr Zbigniew Kuźmiuk.

Raport na temat strat wojennych, jakie poniosła Polska w wyniku napaści zbrojnej Niemiec, przygotował parlamentarny zespół ds. reparacji. Według przewodniczącego zespołu posła Arkadiusza Mularczyka, odszkodowanie od Niemiec mogłoby wynieść ok. 850 mld dolarów. Rząd w Berlinie podkreślał wielokrotnie, że roszczenia są bezzasadne.

RIRM

drukuj