Dr M. Szołucha: Limity dotyczące opłat za zarządzanie środkami w PPK mają ogromny sens

Na Pracownicze Plany Kapitałowe pracodawcy będą płacić minimum 2 proc. składki, a pracownicy 1,5 proc. Wprowadzony ma być też limit opłat za zarządzanie dla instytucji finansowych do 0,6 proc. wartości aktywów netto. Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiły się informacje o projekcie ustawy o PPK.

Dokument jest już w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Za jego opracowanie odpowiada Ministerstwo Finansów.

Regulacje tworzą ramy prawne funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania. PPK ma zabezpieczyć potrzeby finansowe po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.

Jednym z problemów w zakresie zabezpieczenia emerytalnego Polaków jest niska skłonność do oszczędzania. Państwo ma ku temu m.in. tworzyć instytucjonalne zachęty i preferencyjne zasady – powiedział dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

– […] na których mogliby oszczędzać pieniądze, które byłyby potem do ich dyspozycji na emeryturze. Z drugiej strony, rolą państwa jest pilnowanie cywilizowanych zasad, na bazie których te mechanizmy funkcjonują. Chodzi o to, by nie powtórzyła się historia z OFE, których podmioty zarządzające pobierały opłaty i prowizje nieproporcjonalne do osiągalnych wyników w zarządzaniu naszymi pieniędzmi. W związku z tym limity wprowadzone już teraz – stosunkowo niskie, ale realne – dotyczące opłat za zarządzanie środkami, które będą gromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych, ma ogromny sens – zaznaczył dr Marian Szołucha.

Projekt określi też zasady współfinansowania PPK przez państwo. Chodzi o dopłaty do programu oraz zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy. Zatrudnieni będą mogli zawiesić oszczędzanie w PPK.

Co więcej, możliwe ma być jednorazowe wykorzystanie środków zgromadzonych w PPK na sfinansowanie np. wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego z obowiązkiem ich zwrotu.

Projekt ten realizuje założenia przedstawione w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

RIRM

drukuj