EBOR podnosi prognozę dynamiki PKB Polski

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podniósł prognozę dynamiki PKB Polski na ten i przyszły rok. W ocenie ekspertów banku, PKB w 2017 r. wyniesie 4,1 proc. Wcześniejsza prognoza zakładała wzrost o 3,2 proc. W przyszłym roku PKB spowolni, ale do 3,4 proc.

EBOR, podnosząc swoją prognozę, wziął pod uwagę konsumpcję prywatną, politykę społeczną i coraz lepszy rynek pracy. Ekonomiści dostrzegają także odbicie w inwestycjach publicznych, przy jednoczesnym niskim poziomie inwestycji prywatnych.

Jerzy Bielewicz, ekonomista, przewiduje, że polskie PKB będzie jeszcze większe niż sugeruje raport EBOR.

– W czwartym kwartale w tej chwili już wydaje się, że w inwestycjach (…)   może to być liczba dwucyfrowa. To by wskazywało na naprawdę szybki wzrost PKB, bo my w tej chwili już, jeśli uśrednić te prognozy za trzeci kwartał (…) – mamy ponad 4,1 proc. Sądzę więc, że wzrost PKB będzie wyższy niż 4,1, tak jak przewiduje EBOR – wskazuje ekonomista.

Produkt Krajowy Brutto jest miarą wielkości gospodarki. Wzrost lub spadek PKB, a także aktywność tych ruchów składają się na miarę wzrostu gospodarczego. Jedynym kryterium przy wyliczaniu PKB jest kryterium geograficzne.

RIRM

drukuj