Dr B. Grabowski: Dzięki diagnostyce laboratoryjnej można śledzić zagrożenia na danym terenie

Diagnostyka laboratoryjna pozwala na długofalowe śledzenie zagrożeń na danym terenie – powiedział dr Bogusław Grabowski, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Ekspert był gościem „Rozmów Niedokończonych” na antenie TV Trwam poświęconych diagnostyce laboratoryjnej w świetle ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Izba wskazała, że w Polsce – z powodu złego finansowania oraz braku specjalistów – robi się za mało tego typu badań, co prowadzi do wzrostu kosztów leczenia późno wykrytych chorób. Zwrócono także uwagę, że szpitale coraz częściej korzystają z zewnętrznych laboratoriów.

Dr Bogusław Grabowski podkreślił, że dzięki diagnostyce uzyskuje się wiedzę na temat stanu epidemiologicznego państwa. Pozwala ona także na wcześniejsze wykrywanie chorób i walkę z nimi.

– To jest takie narzędzie do wykorzystania nie tylko dla lekarza prowadzącego czy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ale to jest już również informacja dla osób zarządzających województwem, powiatem czy nawet państwem. Badania profilaktyczne – jeżeli prowadziłoby się proste badania: morfologię, badania ogólne moczu, nieinwazyjne –  potrafiłyby nam powiedzieć wiele na temat stanu zdrowotnego określonej populacji. To potężne narzędzie dla wszystkich, którzy potrafią to docenić – zaznaczył dr Bogusław Grabowski.   

W latach 2015-2016 udział kosztów badań laboratoryjnych w ogólnych kosztach świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanych placówkach kształtował się na poziomie średnio 3,3 proc.

Nakłady na dostawy wyrobów do takich badań w Polsce na tle innych krajów UE są niewielkie – wynoszą jedynie 8,5 euro na osobę, podczas gdy np. w Słowenii jest to 23 euro, a w Belgii – 33,5 euro.

RIRM

drukuj