fot. wikipedia

Dokumenty procesu beatyfikacyjnego ks. bp. Szelążka wysłane do Rzymu

21 września w domu Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Toruniu odbyło się uroczyste lakowanie dokumentów diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka.

Lakowania dokumentów dokonał kanclerz Kurii Diecezjalnej Toruńskiej ks. prał. Andrzej Nowicki. Towarzyszyły mu: postulatorka procesu s. Hiacynta Augustynowicz oraz notariusz procesu s. Dawida Prusińska. Przygotowane dokumenty zostaną przewiezione do Stolicy Apostolskiej, gdzie zostaną przeanalizowane przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych.

Wraz z aktami do Rzymu udaje się, po dwuletnim pobycie w Toruniu, s. Hiacynta Augustynowicz, która jest postulatorką procesu.

Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Sługi Bożego.

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś sługę swego Biskupa Adolfa Piotra pełnią Chrystusowego kapłaństwa, mądrością w służbie Kościołowi, dobrocią serca wobec ubogich i pokrzywdzonych oraz ukochaniem drogi duchowego dziecięctwa, spraw, abyśmy wsparci jego przykładem stale wzrastali w wierze oraz w miłości Boga i bliźniego.

Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie i udziel łask, o które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy. Amen.

diecezja-torun.pl/RIRM

drukuj