fot. episkopat.pl

Deklaracje ws. uczestnictwa w lekcjach religii

Wakacje dobiegają końca i już za kilka dni uczniowie wrócą do szkół. Jak co roku będą zobowiązani m.in. do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przedłużenia ważności legitymacji szkolnej, ale także złożenia deklaracji uczestnictwa w lekcjach religii. Jak wskazuje Konferencja Episkopatu Polski, coroczne ponawianie oświadczenia jest niezgodne z przepisami.

Do Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski docierają informacje, że niektóre szkoły każdego roku wymagają od pełnoprawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów deklaracji chęci udziału w lekcjach religii. Komisja sygnalizuje, że to niezgodne z państwowymi przepisami.

– Zgodnie z obowiązującym w Polsce obecnie prawem to oświadczenie jest składane w formie pisemnej, natomiast nie musi być ponawiane. O ile rodzice czy sami zainteresowani uczniowie pełnoletni nie zmieniają decyzji – mówił dyrektor wydziału katechetycznego archidiecezji krakowskiej ks. dr Andrzej Kielian.

Zajrzyjmy do przepisów. W uzasadnieniu do nowelizacji Rozporządzenia Ministerstwo Edukacji Narodowej podało: „Oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia, będzie składane w przypadku osób, które rozpoczynają naukę w danej szkole lub które chciałyby zacząć uczęszczać na zajęcia religii lub etyki.”

Z przepisu rzeczywiście nie wynika, że deklaracja dotycząca udziału w lekcjach religii jest konieczna każdego roku. Jak informuje samo ministerstwo, w razie rezygnacji z lekcji religii wystarczy złożyć pisemne oświadczenie.

Ks. dr Andrzej Kielian zaznacza jednak, że nauka religii w szkole dla katolika powinna być obowiązkiem.

– Jest to element odpowiedzialności za chrześcijańskie wychowanie, które rodzice podjęli, jako swój obowiązek w momencie chrztu dzieci i później realizują ten obowiązek przy pomocy szkoły i katechetów, którzy są w szkole zatrudnieni – zaznaczył ks. dr Andrzej Kielian.

Niektórzy jednak rezygnują, zwłaszcza wtedy, kiedy lekcja religii jest ostatnią lekcją w ciągu dnia. Od kilku lat Kościół zwraca uwagę na miejsce religii w planie lekcji.

– Powoduje naturalną pokusę rezygnacji z uczestnictwa w tych lekcjach, zwłaszcza w przypadku klas starszych czy szkół ponadgimnazjalnych – dodał dyr. wydziału katechetycznego archidiecezji krakowskiej

Mimo istniejącej pokusy oraz braku obowiązku uczęszczania na nie, lekcje religii i tak cieszą się dużym zainteresowaniem. Jak podaje rzecznik Episkopatu, bierze w nich udział około osiemdziesięciu siedmiu procent uczniów.

TV Trwam News/RIRM

drukuj