fot. prezydent.pl

Debata z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy głównym akcentem przewodnictwa Polski w RB ONZ

Otwarta debata z udziałem Andrzeja Dudy nt. utrzymania pokoju i bezpieczeństwa oraz przestrzegania prawa międzynarodowego będzie głównym akcentem polskiego przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Podjęta zostanie też problematyka bliskowschodnia, afrykańska oraz dotycząca Europy i Azji.

Z informacji przesłanych PAP przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wynika, że 17 maja prezydent RP poprowadzi dyskusję „Maintenance of international peace and security; Upholding international law within the context of the maintenance of international peace and security”.

Dnia 22 maja br. szef MSZ Jacek Czaputowicz pokieruje debatą ministerialną o ochronie ludności cywilnej z udziałem sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

Sprawowanie przewodnictwa w RB, jak podkreśla resort, jest szczególną okazją do promocji i realizacji celów i priorytetów polskiego członkostwa w gremium kluczowym z punktu widzenia utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Jako przewodnicząca RB ONZ Polska uzyska realny wpływ na kształtowanie agendy prac Rady, m.in. poprzez zwracanie uwagi społeczności międzynarodowej na zagadnienia, które kraj uważa za szczególnie istotne.

„Sprawna realizacja ww. zadań pozwoli podkreślić naszą pozycję w systemie Narodów Zjednoczonych, a także odgrywać aktywną rolę w odniesieniu do najważniejszych kryzysów politycznych na świecie” – stwierdza MSZ.

Resort za jeden z głównych celów, jakie stawia sobie w maju, jest wcielenie się w rolę sprawnego organizatora prac RB ONZ i bezstronnego moderatora debat. Pragnie też zapewnić członkom Rady optymalne warunki pracy, w oparciu o przyjęte procedury.

W trakcie przewodnictwa Polska zamierza zorganizować szereg wydarzeń, które posłużą promocji wybranych priorytetów, jakie przyświecają członkostwu w Radzie i które realizuje sukcesywnie w trakcie całej swej kadencji.

Kierowanie pracami RB jest według MSZ dość skomplikowanym procesem, który wymaga dyplomatycznego zaangażowania na wielu poziomach, w tym nie tylko w Nowym Jorku. Przy konstruowaniu majowego programu prac Rady Bezpieczeństwa Polska utrzymuje stały kontakt zarówno z Sekretariatem ONZ, jak i z przedstawicielami pozostałych państw członkowskich ONZ.

„Kluczowe będzie sprawne kierowanie pracami Rady w sytuacjach niespodziewanych, np. na wypadek zaognienia konfliktów znajdujących się na agendzie RB. Ze szczególną atencją będziemy obserwować sytuację w Syrii; rozmowy pokojowe na Półwyspie Koreańskim, w tym spodziewane spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Kim Dzong Unem; a także kwestie izraelsko-palestyńskie” – stwierdza indagowany przez PAP resort spraw zagranicznych.

MSZ uzależnia swe działania od aktualnej sytuacji międzynarodowej. Przewiduje, że ze względu na nagromadzenie w maju wielu istotnych zagadnień będzie to miesiąc szczególnie pracowity i obfity w spotkania.

Rada Bezpieczeństwa zajmuje się, jak podkreśla MSZ, bardzo szerokim spektrum tematów, które dotyczą kwestii utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

„Podczas naszego przewodnictwa będziemy chcieli, aby program prac Rady jak najlepiej to odzwierciedlał. Na 9 maja br. zaplanowaliśmy przekrojowy briefing RB nt. operacji pokojowych ONZ, w którym swój udział potwierdzili dowódcy kontyngentów wojskowych wybranych misji. Dwa dni wcześniej, tj. 7 maja br., wspólnie ze Szwecją i Wybrzeżem Kości Słoniowej, zorganizujemy nieformalne spotkanie RB w formule Arria nt. dzieci w konfliktach zbrojnych. Ponadto, w maju będziemy dyskutować także nt. sytuacji w Iraku, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Libii oraz Sudanie” – wyszczególnia MSZ.

Według MSZ treść spotkań RB w każdym miesiącu wynika z regularnych mechanizmów raportowania, a także bieżącej dynamiki międzynarodowej. Szczegółowy program prac RB w trakcie polskiego przewodnictwa będzie omawiany 3 maja podczas zwyczajowego spotkania koordynacyjnego z udziałem stałych przedstawicieli państw członkowski RB ONZ. Po zatwierdzeniu będzie on podany do publicznej wiadomości, m.in. na oficjalnej stronie Rady Bezpieczeństwa.

Aktywność w RB ONZ można śledzić zarówno na oficjalnych stronach internetowych ONZ, MSZ RP, jak i w mediach społecznościowych (Poland in the UN – @PLinUN). MSZ stara się na bieżąco informować opinię publiczną o podejmowanych działaniach.

PAP/RIRM

drukuj