(fot.PAP/EPA)

Czy mieszka tu migrant powrotny?

Kim są osoby, które wracają z emigracji zarobkowej, i jak wykorzystać ich potencjał w regionie – chcą wiedzieć autorzy projektu badawczego „Powroty z zagranicy mieszkańców województwa podlaskiego”.

To pierwszy projekt badawczy realizowany przez administrację publiczną, który ma na celu poznanie zjawiska reemigracji. Przedsięwzięcie o charakterze pilotażowym ma pokazać skalę tego zjawiska i pomóc zagospodarować potencjał ekonomiczny i intelektualny, jaki w osobach naszych rodaków wraca na Podlasie.
Projekt jest realizowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Jego wykonawcy, przedstawiciele Instytutu Badawczego IPC, informują, że zjawisko reemigracji w ostatnim czasie gwałtownie rośnie, głównie z powodu kryzysu ekonomicznego w Europie Zachodniej. W Polsce reemigranci, których nie było w Ojczyźnie często 10 lat i dłużej, po powrocie niełatwo się odnajdują. – Wracają jakby do innej Polski. Reemigranci myślą często, że w Ojczyźnie są takie same warunki życia, jakie były, gdy ją opuszczali. Dlatego często są zaskoczeni – tłumaczy Jarosław Sawicki z IPC. – Te powroty zawsze są trudne – dodaje. Socjologowie ukuli nawet termin dla określenia tych kłopotów reemigrantów – zespół trudności adaptacyjnych. Urząd, który zlecił badania reemigracji, chce, aby ich wyniki pomogły określić działania, jakie powinien podjąć w związku z rosnącą falą powrotów. – Przewidujemy, że największa fala reemigracji jest jeszcze przed nami, więc program ma nam pomóc się do niej przygotować – zaznacza Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Program ma też pomóc urzędnikom poznać sytuację społeczno-zawodową reemigrantów, aby przygotować dla nich oferty pracy, programy szkoleń i wspomóc w planach założenia w Polsce własnych inwestycji gospodarczych. Autorzy projektu zakładają, że reemigranci mogą rozruszać naszą gospodarkę, gdyż wraz z nimi do kraju napływają duże środki finansowe. – Policzyliśmy, że środki finansowe, które do tej pory przywieźli i zainwestowali w Polsce reemigranci, dwukrotnie przewyższają inwestycje zagraniczne w naszym kraju – twierdzi Paweł Timler z IPC. – Powracający z emigracji Polacy (…) doskonale znają zachodni rynek i jego mechanizmy, dlatego mogą unowocześnić i rozruszać nasz rynek – dodaje Jarosław Sawicki.
Obiektem zainteresowania autorów projektu jest tzw. migrant powrotny, jak określa się osobę wracającą z emigracji do kraju. Każdy z badanych musi przebywać co najmniej trzy miesiące za granicą. Cel wyjazdu to zarobek lub edukacja.
Instytut badawczy realizuje projekt, prowadząc wywiady telefoniczne. Zbadanych ma zostać w ten sposób 6,5 tys. gospodarstw domowych w województwie podlaskim. Jeżeli w danym domu jest taka osoba, ankieter prowadzi z nią wywiad, pytając m.in. o powody powrotu, plany ekonomiczne w Polsce itp. Oddzielnie badana jest, za pomocą ankiety internetowej, grupa 200 emigrantów przebywających za granicą, którzy zamierzają wkrótce wrócić do Polski. Wyniki badań mają być znane we wrześniu. Będą opisywać zjawisko reemigracji w całym województwie podlaskim oraz jak ta kwestia przedstawia się w poszczególnych powiatach. Projekt ma być podstawą do przeprowadzenia podobnych badań na terenie całego kraju.

drukuj