Chrześcijaństwo wciąż najbardziej prześladowaną religią

„Są dwa powody dla których warto rozmawiać o wolności religijnej w Parlamencie Europejskim. Po pierwsze to nieusuwalne i samodzielne prawo człowieka, które jest zapominane przez społeczność międzynarodową. Po drugie to jedno z najczęściej naruszanych praw człowieka na świecie, w szczególności wobec chrześcijan.” – mówił w Brukseli poseł PiS do PE Konrad Szymański podczas prezentacji raportu o wolności religijnej na świecie.

„Wolność religijna oznacza prawo do wyznawania religii publicznie. To także prawo do organizacji własnej społeczności według własnych reguł, np. w obszarze pełnienia urzędów. Wolność religijna oznacza też prawo do konwersji lub porzucenia religii oraz do głoszenia zasad swojej religii. Także w Europie niektóre z tych praw są naruszane. Pozytywne jest to, że mamy rosnącą świadomość problemu naruszenia wolności religijnej na świecie. Po części jest związane z kolejnymi stanowiskami parlamentów, w tym europejskiego, wobec tych naruszeń. Negatywnym trendem jest rosnąca wrogość i przemoc na tle religijnym lub utrzymywanie opresji wobec religii. Bez wątpienia chrześcijanie są najbardziej narażeni na prześladowania. Sfera oddziaływania islamu jest miejscem negatywnych zmian w zakresie poszanowania wolności religijnej.” – podkreślał w swoim wystąpieniu Peter Sefton-Williams, redaktor Raportu pt. „Wolność religijna na świecie” opacowanego przez organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Aid to Church in Need, ACN).

W penelu dyskusyjnym wziął udział także ksiądz Joseph Vella Gauci, doradca ds. stosunków międzynarodowych i wolności religijnej COMECE (Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej) oraz o. Andrzej Halemba, kierownik projektów ACN na Bliskim Wschodzie i misjonarz.

„Kluczową sprawą dla wolności religijnej na Bliskim Wschodzie jest sprawa wolności do przyjęcia, porzucenia lub zmiany religii. W przypadku Egiptu po 'arabskiej wiośnie' mamy do czynienia nawet ze wzrostem dyskryminacji.  Projekt konstytucji nie tylko wspomina szariat, ale co gorsza pomija pojęcie obywatelstwa. Konstytucja zakłada specjalną rolę Uniwersytetu Al-Azhar w interpretacji prawa, ograniczenia w darowiznach na rzecz wspólnot religijnych, a także znosi gwarancje dla mniejszości w obszarze ochrony przed dyskryminacją oraz przesiedlaniem.” – alarmował o. Andrzej Halemba.

18 grudnia br. z inicjatywy posłów Konrada Szymańskiego (ECR) i Mario Mauro (EPP) w Parlamencie Europejskim odbyła się prezentacja raportu „Wolność religijna na świecie” opracowanego przez organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Aid to Church in Need).

Konrad Szymański poseł do PE/ RIRM

drukuj