PO chce zmian regulaminu Sejmu ws. rozpatrywania weta prezydenta

Platforma Obywatelska chce zmiany regulaminu Sejmu, tak by w ciągu 90 dni rozpatrywał weta prezydenta. Klub PO złożył projekt nowelizacji w tej sprawie. W ocenie polityków Platformy, mamy obecnie do czynienia z „grą” wokół wet do ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

W myśl projektu Platformy po wpłynięciu do Sejmu prezydenckiego weta, marszałek niezwłocznie kierowałby go do odpowiedniej komisji. A ta miałaby następnie 30 dni, by zająć stanowisko wobec wniosku prezydenta. Sprawozdanie komisji automatycznie trafiałoby do porządku najbliższego posiedzenia Sejmu.

PO proponuje ponadto, gdy w ciągu 90 dni nie będzie stanowiska Sejmu wobec weta – by wygasał proces legislacyjny ws. zakwestionowanej ustawy.

Inicjatywa PO zmierza do wywołania niepotrzebnych emocji i awantury – podkreślił poseł Waldemar Buda, z sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Pracujemy nad tym, aby dojść do porozumienia nad nowymi ustawami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości. Stąd większy nacisk kładziemy na to, żeby uzgodnić kształt reformy z prezydentem niż ewentualnie rozstrzygać i odrzucać kwestie wet. Jeżeli trwają zatem jeszcze dyskusje na temat reformy z prezydentem, nie zasadnym byłoby rozstrzygać sprawę złożonych wet głowy państwa. Uważam więc, że jest to nakierowane na to, aby generować jakieś niepotrzebne emocje i dziś wywoływać dyskusje nt. odrzucenia bądź nie wet prezydenta w sytuacji, kiedy jesteśmy bardzo blisko porozumienia w sprawie nowych ustaw; w tej sytuacji kwestia odrzucenia wet będzie wówczas bezprzedmiotowa – zaznaczył Waldemar Buda.

Zdaniem PO proponowane zmiany w regulaminie Sejmu są zgodne z konstytucją.

24 lipca prezydent Andrzej Duda zawetował ustawy o KRS oraz o SN; tydzień później wnioski prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustaw zostały skierowane do Sejmu, który do tej pory nie zajął się nimi. Pod koniec września prezydent zaproponował własne projekty ustaw dotyczących KRS i SN.

RIRM

drukuj