fot. twitter.com

CBA zatrzymało 5 osób z mafii wywożącej leki za granicę

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w grupie nielegalnie skupującej leki i sprzedającej je za granicami Polski.

Na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć osób z tzw. mafii lekowej. [czytaj więcej] 

„Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku wspierani przez funkcjonariuszy Delegatur CBA w Katowicach i w Lublinie zatrzymali 5 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym wywozem leków za granicę Polski w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Czynności przeprowadzono we wtorek 11 maja na terenie województw śląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, małopolskiego oraz łódzkiego” – podał Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Prokurator przedstawił zatrzymanym osobom zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, naruszenia zakazu zbycia produktów leczniczych z apteki lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutycznej oraz wystawiania faktur VAT, w których poświadczano nieprawdę, że produkty lecznicze były sprzedawane na potrzeby podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Podejrzani zostali objęci poręczeniami majątkowymi w wysokości od 20 do 30 tys. zł, a także dozorem policji, zakazem wzajemnego kontaktowania się i zakazem opuszczania kraju.

W toku śledztwa ustalono, że podejrzani byli powiązani z podmiotem, który jednocześnie prowadził fikcyjną przychodnię oraz hurtownię farmaceutyczną. Podejrzani byli także „odpowiedzialni” za pozyskiwanie do współpracy osób prowadzących apteki.

„Zwerbowali do współpracy szereg aptek, które w latach 2015-2018 sprzedały na rzecz grupy leki o wartości ponad 13 mln złotych” – ustalono.

Wśród leków sprzedanych za granicą były również takie, które znajdowały się na wykazie wyrobów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP.

W toku postępowania podlaskiej PK status podejrzanego ma już 11 osób, a łączna wartość sprzedanych leków to ok. 113 mln złotych.

„Zatrzymania są kontynuacją innego śledztwa, które swoim zakresem również obejmuje obrót lekami, w tym ich wywóz za granicę. W jego toku zarzuty przedstawiono łącznie 30 osobom” – podała PK.

PAP

drukuj