CBA w Warszawskim ratuszu

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę w Warszawskim ratuszu. Agenci sprawdzają sprawy dotyczący reprywatyzacji warszawskich nieruchomości oraz oświadczenia majątkowe urzędników zajmujących kierownicze stanowiska. CBA kontroluje też system gospodarowania odpadami.

CBA chce dokładnie sprawdzić wszystkie decyzje stołecznego ratusza dotyczące zwrotu warszawskich gruntów i nieruchomości, które zostały przejęte w 1945 roku dzięki dekretowi Bieruta.

Agenci kontrolują dokumenty spraw reprywatyzacyjnych z lat 2010 – 2016. Proces zwrotu mienia budzi w Stolicy ogromne kontrowersje. Wiele reprywatyzacji odbywało się na podstawie wyłudzonych roszczeń od dawnych właścicieli lub zdobytych w sposób niezgodny z prawem.

Wielokrotnie pojawiały się też sygnały, że ze zwrotu nieruchomości zyski mogą czerpać miejscy urzędnicy. To najprawdopodobniej jest powodem zainteresowania CBA oświadczeniami majątkowymi pracowników Warszawskiego ratusza.

Agenci wystąpili do urzędu o pisemną informację dotyczącą realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez dyrektorów i zastępców dyrektorów biur. CBA sprawdza też prawidłowość działania systemu wagowego odbioru odpadów przez MPO.

 

 

TV Trwam News

drukuj