fot. wikipedia

Budka: stanowisko do sprawozdania PG prawdopodobnie we wrześniu

Minister sprawiedliwości Borys Budka poinformował, że zamierza przedstawić swoje stanowisko do sprawozdania Prokuratora Generalnego za 2014 r. we wrześniu, jeżeli nie będzie wymagało dodatkowych uzupełnień.

Andrzej Seremet złożył sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności prokuratury na początku roku. Pod koniec lipca Budka informował, że jego stanowisko do sprawozdania jest w końcowej fazie przygotowywania.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz – członek Krajowej Rady Prokuratury – mówi, że Ewa Kopacz postawiła ministra sprawiedliwości w kłopotliwej sytuacji.

– Jego opinia będzie przysłowiową „musztardą po obiedzie”, bo przecież to pani premier, jak sądzę, nie zapoznawszy się z nawet ze sprawozdaniem PG, w sposób emocjonalny zapowiedziała, że sprawozdania tego nie przyjmie. Gdyby nie postępowała tak emocjonalnie, to stworzyłaby pozory pewnego porządku rzeczy, poczekała na opinię ministra sprawiedliwości, do którego, wydawać by się mogło, że we wcześniejszym okresie czasu premier przywiązywał wagę. Zresztą taka kolej rzeczy winna być – minister zamieszcza swoją opinię i w oparciu o lekturę całego sprawozdania, o opinię ministra sprawiedliwości premier podejmuje rozważną decyzję – zauważa Stanisław Piotrowicz.

W czerwcu premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że zamierza odrzucić sprawozdanie Seremeta, a ponadto wystąpić o odwołanie go przed zakończeniem kadencji, która mija z końcem marca 2016 r.

Borys Budkar wyraził we wtorek przekonanie, że jego stanowisko nie jest potrzebne, by premier mogła sformułować wniosek o odwołanie Prokuratora Generalnego.

RIRM

drukuj