fot. Mateusz Marek/Nasz Dziennik

Brexit: 4 projekty rezolucji w Europarlamencie

Jutro w Brukseli rozpoczyna się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. Dotyczyć będzie wyniku referendum na Wyspach Brytyjskich. Planuje się przyjęcie rezolucji w tej sprawie.

Przewodniczący Martin Schulz skorzystał z art. 146 ust.4 Regulaminu PE, który mówi m.in. o tym, że w pilnych przypadkach przewodniczący może za zgodą Konferencji Przewodniczących zwołać Parlament w trybie nadzwyczajnym. Tak też się stało. Jutro o godzinie 10.00 europosłowie mają wysłuchać oświadczeń Rady i Komisji na temat decyzji obywateli Zjednoczonego Królestwa w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej.

W Parlamencie są cztery projekty rezolucji. Pierwszy złożyły cztery frakcje polityczne (Europejska Partia Ludowa, S&D, ALDE oraz Zieloni). Odrębny projekt rezolucji złożył w imieniu ECR Syed Kamall – przewodniczący tej frakcji.

Sygnatariusze wspólnej rezolucji przyjmują do wiadomości wyrażone przez obywateli brytyjskich pragnienie wystąpienia z UE oraz wskazują, że wolę obywateli należy “całkowicie i w pełni uszanować, rozpoczynając od natychmiastowego zastosowania art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)”. Przewodniczący czterech frakcji wskazali, że negocjacje na podstawie art. 50 TUE, dotyczące wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, muszą rozpocząć się niezwłocznie po oficjalnej notyfikacji Rady Europejskiej. W związku z tym zwracają się w przygotowanym dokumencie do premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona o notyfikowanie wyniku referendum Radzie Europejskiej na posiedzeniu w dniach 28–29 czerwca. Sygnatariusze wspólnego projektu rezolucji chcą, aby Komisja Europejska pełniła rolę negocjatora w sprawie art. 50 TUE.

„Trzeba zreformować Unię oraz uczynić ją lepszą i bardziej demokratyczną (…). Parlament Europejski wzywa do stworzenia planu działań na rzecz lepszej Unii, opartego na pełnym wykorzystaniu Traktatu z Lizbony, czego uzupełnienie powinien stanowić przegląd traktatu” – czytamy w przedłożonym wspólnym projekcie.

Z kolei w odrębnej rezolucji ECR europosłowie tej frakcji uznali, że stosunki między pozostałymi 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Wielką Brytanią znajdują się obecnie „w fazie przejściowej, w oczekiwaniu na formalne wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej”. Politycy tej grupy również szanują w swojej rezolucji wybór Brytyjczyków. Chcą, aby umowa o wystąpieniu przewidywała ustanowienie w przyszłości pozytywnego i konstruktywnego partnerstwa między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Wielką Brytanią. Europosłowie ECR domagają się tego, aby Parlament Europejski wezwał przywódców instytucji UE i państw członkowskich do „uznania wyników brytyjskiego referendum za ważny sygnał głębszego niezadowolenia oraz do refleksji nad tym, jak powinno się zreformować Unię, aby przybliżyć ją obywatelom i zagwarantować lepsze przestrzeganie zasady pomocniczości”.

Sygnatariusze wszystkich czterech projektów rezolucji uszanowali wybór Brytyjczyków.

Dawid Nahajowski, Bruksela/RIRM

drukuj