Milion mieszkańców wsi bez pracy

Trudna sytuacja na wiejskim rynku pracy. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego blisko milion ludzi mieszkających na wsi pozostaje bez pracy. Według ekspertów bezrobocie w sektorze rolnictwa może być nawet dwukrotnie wyższe ze względu na osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy.

Jak poinformowała dr Bożena Karwat – Woźniak z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej rolnictwo może ukrywać około 550 tys. osób praktycznie bezrobotnych. Poza tym z roku na rok liczba ta rośnie. Tylko od ubiegłego roku aż o 20 tys. Rolników ,którzy są zarejestrowani jako bezrobotni i mieszkają na wsi jest dosłownie garstka. W maju było ich 49,3 tys.

Senator Jerzy Chróścikowski – przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa stwierdził, ze najgorsza sytuacja jest obecnie na terenach po pegeerowskich. Dodał, że jeżeli chodzi o zarejestrowanych bezrobotnych rolników to często jest to skrzywiona, nieprawdziwa informacja. Rolnik, który ma prawo się zarejestrować w Urzędzie Pracy, kwalifikuje się dopiero jeżeli ma mniej niż 2 ha. Więc każdy rolnik, który ma ponad 2 ha nie ma prawa się zarejestrować. Tak więc wskazuje to na to, że przedstawione dane są fałszywe a skala bezrobocia znacznie wyższa – podkreśla senator Chróścikowski.


Pobierz Pobierz

Senator dodał również, że bezpieczeństwem dla państwa są właśnie drobne gospodarstwa, które dają co najmniej utrzymanie socjalne. Ponadto państwo nie musi tak mocno ich wspierać, jak to jest widoczne w miastach. Co więcej senator dodaje, że koncepcja Platformy Obywatelskiej dalej skutecznie jest realizowana.


Pobierz Pobierz

drukuj