Białoruś: wojskowi nie będą mogli mieć Karty Polaka

Kolejnym grupom obywateli Białorusi, w tym wojskowym, nie będzie wolno otrzymywać Karty Polaka – wynika z informacji podanej w środę przez agencję BiełTA. Projekt odpowiedniej ustawy przyjęła w pierwszym czytaniu Izba Reprezentantów, niższa izba parlamentu.

Jak pisze BiełTA, pracownikom organów spraw wewnętrznych, Departamentu Dochodzeń Finansowych, Ministerstwa ds. Nadzwyczajnych oraz zawodowym żołnierzom nie będzie wolno otrzymywać od państw obcych dokumentów, uprawniających do ulg i przywilejów w związku z poglądami politycznymi, religijnymi i przynależnością narodową. Podobny zakaz już od półtora roku obowiązuje białoruskich urzędników.

Przedstawiając nowy projekt w Izbie Reprezentantów minister obrony Jury Żadobin oświadczył, że wyżej wymienione kategorie obywateli to także urzędnicy państwowi. Przyjęty projekt przewiduje, że przy podpisywaniu umów o pracę obywatele ze wspomnianych grup będą musieli w ciągu pięciu dni zdać otrzymane od państw obcych dokumenty uprawniające do ulg i przywilejów, jeśli takowe posiadają.

 Radio Swaboda podkreśla, że choć Żadobin nie wymienił nazwy państw, które oferują takie dokumenty, to deputowani wspominali w kuluarach, że w pierwszym rzędzie chodzi o Kartę Polaka. Informując w lutym 2012 roku o wprowadzeniu analogicznego zakazu dla urzędników BiełTA podawała, że powodem jest rozpowszechnienie na Białorusi Karty Polaka. Jej wydanie obywatelowi Białorusi „jest związane z koniecznością określonego zachowania wobec Polski” – pisała agencja.

Karta Polaka weszła w życie w marcu 2008 roku. Jest to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego i przyznający jego posiadaczowi pewne przywileje dotyczące m.in. uzyskania wizy do Polski, podjęcia w Polsce pracy czy działalności gospodarczej. O Kartę mogą ubiegać się obywatele państw byłego ZSRR. Jak wyjaśnia ustawa, stanowi to spełnienie „moralnego obowiązku wobec Polaków na Wschodzie, którzy na skutek zmiennych losów naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie”.

PAP

drukuj