fot. PAP

Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy

Za święto w dzień wolny od pracy należy się dodatkowy dzień wolny – orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny w pięcio-osobowym składzie. Obowiązek takiego oddawania pracownikom wolnego uchylono po wprowadzeniu od 2011 r. dnia wolnego w święto Trzech Króli.

Wniosek o zbadanie zgodności przepisów z Konstytucją złożył NSZZ „Solidarność”. Konstytucja daje bowiem pracownikom prawo do ustawowych dni wolnych od pracy – niedziel oraz świąt państwowych i kościelnych – wskazanych w ustawie o dniach wolnych od pracy. Również Kodeks pracy przewiduje pięciodniowy tydzień pracy, wobec czego pracownikom przysługuje dodatkowo jeden dzień wolny od pracy w ciągu tygodnia.

Uzasadniając wniosek związek powoływał się na sprzeczność z zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji oraz prawem do dnia wolnego od pracy w święta ustawowe.

Dzisiejsza decyzja była do przewidzenia. Pokazuje ona, że nasze skargi są bardzo merytoryczne. – powiedział Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.

– Byliśmy pewni, że tak się to zakończy. Tym bardziej, że mieliśmy pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy. To też pokazuje, że nasze skargi są bardzo merytoryczne. Nasi eksperci to są naprawdę ludzie wysokiej klasy, którzy mogą się mierzyć z ekspertami pracodawców, czy innymi środowiskami naukowymi. I tutaj byliśmy spokojni. Jak wiadomo Trybunał Konstytucyjny zawsze jest zagadką, tak jak każdy sąd, więc obawy były. Natomiast jakoś mocno zaskoczeni nie jesteśmy. Wielka radość, to potwierdza, że tak jak w wielu innych sprawach które zgłaszamy mieliśmy rację. Tak tutaj też się, tak stało. Zabranie możliwości odebrania dnia wolnego jeżeli święto przypadało w tzw. dodatkowy dzień, wolny od pracy i tutaj trzeba sobie tą definicję przypomnieć. Najczęściej jest to sobota, ale różni pracownicy, różny ten dzień mają w zależności od tego w jakim systemie pracują. I zachodziła sytuacja taka, że jedni pracownicy ten dodatkowy dzień wolny od pracy mieli w zależności od systemu w jakim pracowali, a inni pracownicy byli tego pozbawieni. Tutaj musi być zasada równości jeśli chodzi o uprawnienia, o korzyści z tego wynikające. Dlatego ta nierówność była dla nas oczywista i tego domagaliśmy się, aby to zostało zmienione.

 

Wypowiedź Marka Lewandowskiego

Audio MP3
Pobierz

 

 

RIRM

 

drukuj